Saṁyutta Nikāya

12.1. Výklad závislého vznikání

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě.

Tam Vznešený oslovil mnichy: „Mnichové!“ „Pane!“ odpověděli mu mniši. Vznešený pravil:

„Vyložím vám, mniši, závislé vznikání (patičča-samuppáda). Poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit.“ „Ano, pane,“ odpověděli mu mniši.

Vznešený pravil: „Co je to, mniši, závislé vznikání?

S nevědomostí jako svou podmínkou (avidždžápacččajá) jsou tu formace (sankhárá).

S formacemi jako svou podmínkou (sankhárápacččajá), vědomí (viňňánam).

S vědomím jako svou podmínkou (viňňánapaččajá), jméno-a-hmota (náma-rúpam).

Se jménem-a-hmotou jako svou podmínkou (náma-rúpapaččajá), šest základen (salájatanam).

S šesti základnami jako svou podmínkou (salájatanapaččajá), dotek (phasso).

S dotekem jako svou podmínkou (phassapaččajá), pociťování (védaná).

S pociťováním jako svou podmínkou (védanápaččajá), toužení (tanhá).

S toužením jako svou podmínkou (tanhápaččajá), uchopování (upádánam).

S uchopováním jako svou podmínkou (upádánapaččajá), bytí (bhavo).

S bytím jako svou podmínkou (bhavapaččajá), zrození (džáti).

Se zrozením jako svou podmínkou (džátipaččajá) vyvstává stárnutí a smrt (džará maranam), trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství (sokaparidévadukkhadomanassupájásá sambhavanti).

Takový je vznik celého tohoto množství strasti. Tomu se, mniši, říká závislé vznikání.

Ale s úplným vymizením a ustáním nevědomosti (avidždžájatvéva asésa-virága-nirodhá) ustávají formace (sankháranirodho).

S ustáním formací (sankháranirodhá) ustává vědomí (viňňánanirodho).

S ustáním vědomí (viňňánanirodhá) ustává jméno-a-hmota (náma-rúpanirodho).

S ustáním jména-a-hmoty (náma-rúpanirodhá) ustává šest základen (salájatananirodho).

S ustáním šesti základen (salájatananirodhá) ustává dotek (phassanirodho).

S ustáním doteku (phassanirodhá) ustává pociťování (védanánirodho).

S ustáním pociťování (védanánirodhá) ustává toužení (tanhánirodho).

S ustáním toužení (tanhánirodhá) ustává uchopování (upádánanirodho).

S ustáním uchopování (upádánanirodhá) ustává bytí (bhavanirodho).

S ustáním bytí (bhavanirodhá) ustává zrození (džátinirodho).

S ustáním zrození (džátinirodhá) ustává stárnutí a smrt (džará maranam), trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství (sokaparidévadukkhadomanassupájásá nirudždžhanti).

Takové je ustání celého tohoto množství strasti.“

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.