Saṁyutta Nikāya

12.23. Opora

V Sávatthí...

„Jen pro toho, kdo ví a vidí (džánato passato), mniši, je možné vyhlazení zákalů (ásavánam khajam), ne pro toho, kdo neví a nevidí—tak pravím.

A poznáním čeho, mniši, viděním čeho dochází k vyhlazení zákalů?

‚Taková je hmota, takový je její vznik, takový je její zánik.

Takové je pociťování, takový je jeho vznik, takový je jeho zánik.

Takové je vnímání, takový je jeho vznik, takový je jeho zánik.

Takové jsou formace, takový je jejich vznik, takový je jejich zánik.

Takové je vědomí, takový je jeho vznik, takový je jeho zánik.‘

Poznáním tohoto, mniši, viděním tohoto dochází k vyhlazení zákalů.

Poznání vyhlazení (zákalů), ve (stavu) vyhlazení (zákalů), má svou oporu (sa-upanisam), pravím, a není bez opory (anupanisam).

A co je, mniši, oporou poznání vyhlazení (zákalů) (khajeňánassa upanisá)?

‚Osvobození (vimutti),‘ měla by znít odpověď. I osvobození má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou osvobození?

‚Bezvášnivost (virágo),‘ měla by znít odpověď. I bezvášnivost má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou bezvášnivosti?

‚Odvrácení (nibbidá),‘ měla by znít odpověď. I odvrácení má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou odvrácení?

‚Poznání a vidění v souladu se skutečností (jathábhútaňánadassanam),‘ měla by znít odpověď. I poznání a vidění v souladu se skutečností má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou poznání a vidění v souladu se skutečností?

‚Soustředění (samádhi),‘ měla by znít odpověď. I soustředění má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou soustředění?

‚Blaženost (sukha),‘ měla by znít odpověď. I blaženost má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou blaženosti?

‚Uklidnění (passaddhi),‘ měla by znít odpověď. I uklidnění má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou uklidnění?

‚Nadšení (píti),‘ měla by znít odpověď. I nadšení má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou nadšení?

‚Radost (pámodždža),‘ měla by znít odpověď. I radost má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou radosti?

‚Důvěra (saddhá),‘ měla by znít odpověď. I důvěra má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou důvěry?

‚Strast (dukkha),‘ měla by znít odpověď. I strast má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou strasti?

‚Zrození (džáti),‘ měla by znít odpověď. I zrození má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou zrození?

‚Bytí (bhava),‘ měla by znít odpověď. I bytí má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou bytí?

‚Uchopování (upádána),‘ měla by znít odpověď. I uchopování má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou uchopování?

‚Toužení (tanhá),‘ měla by znít odpověď. I toužení má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou toužení?

‚Pociťování (védaná),‘ měla by znít odpověď. I pociťování má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou pociťování?

‚Dotek (phasso),‘ měla by znít odpověď. I dotek má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou doteku?

‚Šest základen (salájatanam),‘ měla by znít odpověď. I šest základen má však svou oporu, pravím, a nejsou bez opory.

A co je, mniši, oporou šesti základen?

‚Jméno-a-hmota (námarúpam),‘ měla by znít odpověď. I jméno-a-hmota má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou jména-a-hmoty?

‚Vědomí (viňňánam),‘ měla by znít odpověď. I vědomí má však svou oporu, pravím, a není bez opory.

A co je, mniši, oporou vědomí?

‚Formace (sankhárá),‘ měla by znít odpověď. I formace mají však svou oporu, pravím, a nejsou bez opory.

A co je, mniši, oporou formací?

‚Nevědomost (avidždžá),‘ měla by znít odpověď.

A tak, mniši,

s nevědomostí jako svou oporou jsou tu formace,

s formacemi jako svou oporou je tu vědomí,

s vědomím jako svou oporou je tu jméno-a-hmota,

se jménem-a-hmotou jako svou oporou je tu šest základen,

s šesti základnami jako svou oporou je tu dotek,

s dotekem jako svou oporou je tu pociťování,

s pociťováním jako svou oporou je tu toužení,

s toužením jako svou oporou je tu uchopování,

s uchopováním jako svou oporou je tu bytí,

s bytím jako svou oporou je tu zrození,

se zrozením jako svou oporou je tu strast,

se strastí jako svou oporou je tu důvěra,

s důvěrou jako svou oporou je tu radost,

s radostí jako svou oporou je tu nadšení,

s nadšením jako svou oporou je tu uklidnění,

s uklidněním jako svou oporou je tu blaženost,

s blažeností jako svou oporou je tu soustředění,

se soustředěním jako svou oporou je tu poznání a vidění v souladu se skutečností,

s poznáním a viděním v souladu se skutečností jako svou oporou je tu odvrácení,

s odvrácením jako svou oporou je tu bezvášnivost,

s bezvášnivostí jako svou oporou je tu osvobození,

s osvobozením jako svou oporou je tu poznání vyhlazení (zákalů).

Jako když se, mniši, vysoko v horách spustí déšť ve velkých kapkách a voda tekoucí dolů po svahu naplní horské rozsedliny, štěrbiny a stružky. Když ty jsou naplněny, naplní se tůně. Když ty jsou naplněny, naplní se jezera. Když ta jsou naplněna, naplní se potoky. Když ty jsou naplněny, naplní se řeky. Když ty jsou naplněny, naplní se velké moře, oceán.

Právě tak, mniši,

s něvědomostí jako svou oporou jsou tu formace...

s osvobozením jako svou oporou je tu poznání vyhlazení (zákalů).“