Saṁyutta Nikāya

12.3. Cesta

V Sávatthí...

„Vyložím vám, mniši, špatnou cestu a správnou cestu. Poslouchejte, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit.“ „Ano, pane,“ odpověděli mu mniši.

Vznešený pravil:

„Co je to, mniši, špatná cesta (miččhápatipadá)?

S nevědomostí jako svou podmíkou jsou tu formace...

Takový je vznik celého tohoto množství strasti. Tomu se, mniši, říká špatná cesta.

Co je to, mniši, správná cesta (sammápatipadá)?

S úplným vymizením a ustáním nevědomosti ustávají formace... Takové je ustání celého tohoto množství strasti. Tomu se, mniši, říká správná cesta.“