Saṁyutta Nikāya

12.31. Vstoupivší v bytí

Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí...

Tam Vznešený oslovil ctihodného Sáriputtu: „V Párájaně (Sutta-nipáta), Sáriputto, v otázce Adžitově, se říká:Ti, kteří postřehli skutečnost,

i ti mnozí, kteří se tu ještě cvičí (sékhá)—

pověz mi, pane, táži se tě,

jaká je jejich povaha, tobě známá?

Jak by měl být, Sáriputto, chápán širší smysl tohoto stručného výroku?“

Po těchto slovech ctihodný Sáriputta mlčel.

Podruhé... Potřetí oslovil Vznešený ctihodného Sáriputtu...

I potřetí ctihodný Sáriputta mlčel.

„‚Toto vstoupilo v bytí‘: vidíš to, Sáriputto? ‚Toto vstoupilo v bytí‘: vidíš to, Sáriputto?“

„‚Toto vstoupilo v bytí‘: to je viděno, pane, se správným porozuměním, v souladu se skutečností. Kdo vidí se správným porozuměním, v souladu se skutečností, že ‚toto vstoupilo v bytí‘, ten je na cestě k odvrácení se od toho, co vstoupilo v bytí, k jeho vymizení a ustání.

‚Vstupování v bytí s určitou výživou‘: to je viděno se správným porozuměním, v souladu se skutečností. Kdo vidí se správným porozuměním, v souladu se skutečností, ‚vstupování v bytí s určitou výživou‘, ten je na cestě k odvrácení se od toho, co vstupuje v bytí s určitou výživou, k jeho vymizení a ustání.

‚S ustáním této výživy je vstoupivší v bytí (rovněž) podrobeno ustání‘: to je viděno se správným porozuměním, v souladu se skutečností. Kdo vidí se správným porozuměním, v souladu se skutečností, že ‚s ustáním této výživy je vstoupivší v bytí (rovněž) podrobeno ustání‘, ten je na cestě k odvrácení se od toho, co je podrobeno ustání, k jeho vymizení a ustání. Takový, pane, je ‚ten, který se cvičí‘.

A jaký, pane, je ‚ten, který postřehl skutečnost‘?

‚Toto vstoupilo v bytí‘: to je viděno, pane, se správným porozuměním, v souladu se skutečností. Kdo vidí se správným porozuměním, v souladu se skutečností, že ‚toto vstoupilo v bytí‘, ten, díky odvrácení se od toho, co vstoupilo v bytí, díky jeho vymizení a ustání, je bez uchopování osvobozen.

‚Vstupování v bytí s určitou výživou‘: to je viděno se správným porozuměním, v souladu se skutečností. Kdo vidí se správným porozuměním, v souladu se skutečností ‚vstupování v bytí s určitou výživou‘, ten, díky odvrácení se od toho, co vstupuje v bytí s určitou výživou, díky jeho vymizení a ustání, je bez uchopování osvobozen.

‚S ustáním této výživy je vstoupivší v bytí (rovněž) podrobeno ustání‘: to je viděno se správným porozuměním, v souladu se skutečností. Kdo vidí se správným porozuměním, v souladu se skutečností, že ‚s ustáním této výživy je vstoupivší v bytí (rovněž) podrobeno ustání‘, ten, díky odvrácení se od toho, co je podrobeno ustání, díky jeho vymizení a ustání, je bez uchopování osvobozen. Takový, pane, je ‚ten, který postřehl skutečnost‘.

Vzhledem k tomu, pane, co se říká v Párájaně, v otázce Adžitově:Ti, kteří postřehli skutečnost,

i ti mnozí, kteří se tu ještě cvičí (sékhá)—

pověz mi, pane, táži se tě,

jaká je jejich povaha, tobě známá?

Takto já chápu, pane, širší smysl tohoto stručného výroku.“

„Dobře, Sáriputto, dobře! ... Takto by měl být, Sáriputto, chápán širší smysl tohoto stručného výroku.“