Saṁyutta Nikāya

12.52. Uchopování

V Sávatthí...

„U toho, mniši, kdo pozoruje vnady (assádánupassino) na věcech souvisejících s uchopováním (upádánijésu dhammésu), vzrůstá toužení (tanhá pavaddhati).

S toužením jako svou podmínkou je tu uchopování.

S uchopováním jako svou podmínkou, bytí.

S bytím jako svou podmínkou, zrození.

Se zrozením jako svou podmínkou vyvstává stárnutí a smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství.

Takový je vznik celého tohoto množství strasti.

Jako kdyby, mniši, na deseti, dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti vozech dříví hořel veliký oheň a kdyby do něj nějaký člověk čas od času přihodil suchou trávu, suchý trus či suché dřevo—s takovouto výživou, mniši, s takovouto potravou by onen veliký oheň hořel dlouhou, předlouhou dobu.

Právě tak, mniši, u toho kdo pozoruje vnady na věcech souvisejících s uchopováním, vzrůstá toužení.

S toužením jako svou podmínkou je tu uchopování.

S uchopováním jako svou podmínkou, bytí.

S bytím jako svou podmínkou, zrození.

Se zrozením jako svou podmínkou vyvstává stárnutí a smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství.

Takový je vznik celého tohoto množství strasti.

U toho, mniši, kdo pozoruje vady (ádínavánupassino) na věcech souvisejících s uchopováním, ustává toužení (tanhá nirudždžhati).

S ustáním toužení ustává uchopování.

S ustáním uchopování ustává bytí.

S ustáním bytí ustává zrození.

S ustáním zrození ustává stárnutí a smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství.

Takové je ustání celého tohoto množství strasti.

Jako kdyby, mniši, na deseti, dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti vozech dříví hořel veliký oheň a nikdo by do něj čas od času nepřihodil suchou trávu, suchý trus či suché dřevo—takto, mniši, s vyčerpáním své původní potravy a bez dodání další, by onen veliký oheň bez výživy vyhasl.

Právě tak, mniši, u toho, kdo pozoruje vady na věcech souvisejících s uchopováním, ustává toužení.

S ustáním toužení ustává uchopování.

S ustáním uchopování ustává bytí.

S ustáním bytí ustává zrození.

S ustáním zrození ustává stárnutí a smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství.

Takové je ustání celého tohoto množství strasti.“