Saṁyutta Nikāya

12.54. Pouto 2.

V Sávatthí...

„Jako kdyby, mniši, díky oleji a knotu hořela olejová lampa a někdo by jí čas od času dolil olej a posunul knot—s takovouto výživou, mniši, s takovouto potravou by ona lampa hořela dlouhou, předlouhou dobu.

Právě tak, mniši, u toho kdo pozoruje vnady na věcech souvisejících s pouty, vzrůstá toužení...

Jako kdyby, mniši, díky oleji a knotu hořela olejová lampa a nikdo by jí čas od času nedolil olej a neposunul knot—takto, mniši, s vyčerpáním své původní potravy a bez dodání další, by ona lampa bez výživy vyhasla.

Právě tak, mniši, u toho, kdo pozoruje vady na věcech souvisejících s pouty, ustává toužení...“