Suttanipáta

1.6. Parábhava-sutta Úpadek

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený
prodléval v Sávatthí, v Džétově háji,
Anáthapindikově zahradě.
Tehdy jistá bohyně,
když noc již velmi pokročila, svou nadměrnou krásou
celý Džétův háj ozářila,
k Vznešenému přistoupila, a takto přistupujíc,
Vznešeného uctivě pozdravila
a stranou se postavila.
Stranou stojíc, ona bohyně
Vznešeného ve verších oslovila:

„Na upadajícího člověka
tážeme se tě, Gótamo,
za Vznešeným přišla jsem s otázkou
co je branou úpadku?“

„Dobře je znám rozvoj,
dobře je znám úpadek,
kdo Dhammu miluje, ten se rozvíjí,
kdo Dhammu nenávidí, ten upadá.“

„Tak to poznáváme,
to je první úpadek,
řekni druhý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Nectnostní [nemírní] jsou mu milí,
ctnostní [mírní] mu nejsou milí,
učení nectnostných má rád—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je druhý úpadek,
řekni třetí, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo jezvyklý naspánek, zvyklýna společnost,
nepřičinlivý člověk,
líný a projevující hněv—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je třetí úpadek,
řekni čtvrtý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo svou matku a svého otce,
zestárlé, jejichž mládí uplynulo,
ač sám schopný, nepodporuje—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je čtvrtý úpadek,
řekni pátý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo bráhmana či asketu
nebo jiného poustevníka
lží podvádí—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je pátý úpadek,
řekni šestý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Muž, který má mnoho majetku,
zlata a plodin,
sám užívá dobrot—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je šestý úpadek,
řekni sedmý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo je pyšný na své zrození, na své bohatství,
člověk pyšný na svůj rod,
který přehlíží i příbuzného—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je sedmý úpadek,
řekni osmý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo je zkažený ženami, zkažený opíjením,
člověk zkažený hazardní hrou,
který vše, co získá, promrhá [zničí]—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je osmý úpadek,
řekni devátý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo je nespokojen se svými ženami,
hřeší s nevěstkami,
hřeší s ženami druhých—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je devátý úpadek,
řekni desátý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Muž s minuvším mládím,
přivede si mladou dívku,
z žárlivosti k ní sám nespí—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je desátý úpadek,
řekni jedenáctý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Marnotratné ženě, která je oddaná pití
nebo takovému muži
udělit autoritu—
to je branou úpadku.“

„Tak to poznáváme,
to je jedenáctý úpadek,
řekni dvanáctý, Vznešený,
co je branou úpadku?“

„Kdo má malé bohatství a velkou žádostivost,
narodí se v rodu bojovníků
a na království [nadvládu] aspiruje—
to je branou úpadku.

Když tyto druhy úpadku ve světě
mudrc prozkoumá,
ušlechtilý člověk obdařený viděním,
sdílí bezpečný svět.“