Khuddaka Nikāya

Suttanipāta

2.1. Rozprava o klenotech

1. Jakékoliv bytosti zde jsou shromážděny—ať pozemské či nebeské—kéž je každá bytost šťastná. Navíc, nechť pozorně naslouchají mým slovům!

2. Proto, vy všechny bytosti, dodržujte pečlivě tuto radu: Projevujte svoji lásku k lidem, kteří vám ve dne a v noci přinášejí obětiny. Proto je ochraňujte horlivě.

3. Ať je jakýkoliv poklad zde či na onom světě,
anebo jakékoli vzácné klenoty v nebeské oblasti,
žádný však není srovnatelný s Dokonalým.
Opravdu, v Buddhovi je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

4. Soustředěný mudrc Sakjů, který uskutečnil skončení,
bezvášnivost, nezmírání nejvyšší—
tomuto Učení jiné rovné není.
Opravdu, v Učení je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

5. Čistotu, kterou Buddha—Nejvyšší—vychválil,
je popsána jako „soustředění bez přerušení“.
Nic není srovnatelné s tímto soustředěním.
Opravdu, v Učení je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

6. Oněch osm jedinců, které svatí chválí, zahrnují čtyři páry.
Oni, žáci Vítaného, jsou hodni uctívání.
Jim podané dary nesou hojné plody.
Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

7. Ti s pevnou myslí, prosti žádostí,
nastoupili do Gótamovy disciplíny, dosáhli dosažitelné,
v nesmrtelnu míru, bez poplatků, užívají.
Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

8. Jako pevným kůlem zapuštěným v zemi nemohou čtyři větry otřást,
takový je—přirovnávám—dobrý člověk, který ušlechtilé pravdy plně pochopil.
Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

9. Ti, kdo jasně pochopili ušlechtilé pravdy s hlubokou moudrostí vyložené,
i když jsou velmi neostražití, neprožijí více než sedm zrození.
Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

10. S dosažením vhledu tři stavy opouští:
iluzi osobnosti, pochybování a ceremonie, pokud jaké jsou.
Od čtyř stavů bídy je absolutně oproštěn a je neschopen spáchat šest odporných zločinů.
Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

11. Ať udělá jakýkoliv špatný čin, tělem, slovy či myslí, je neschopen je skrýt:
neboť, jak bylo řečeno, je to nemožné pro toho, kdo uviděl cestu.
Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

12. Tak jako v kraji háječků s kvetoucími vršky stromů v prvém horku léta,
tomu podobné nejlepší ze všech učení,
jež k nibbáně vede, bylo vyloženo k dobru nejvyššímu.
Opravdu, v Buddhovi je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

13. Nejlepší znalec nejlepšího,
nejlepší dávající a nejlepší přinášející,
vyložil nejvyšší z nejlepších učení.
Opravdu, v Buddhovi je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

14. „Staré zaniklo, nové vznikání není.“
Jejich mysl nelpí na budoucím dění,
v zárodku zničená touha dále neroste—
tak vyhasínají moudří jako tato lampa.
Opravdu v sangze je tento vzácný klenot.
Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!

15. My, bytosti zde shromážděné, ať pozemské či nebeské,
zdravíme Buddhu, dokonalého, uctívaného bohy i lidmi. Kéž je dobro!

16. My, bytosti zde shromážděné, ať pozemské či nebeské,
zdravíme dokonalé Učení, uctívané bohy i lidmi. Kéž je dobro!

17. My, bytosti zde shromážděné, ať pozemské či nebeské,
zdravíme dokonalou sanghu, uctívanou bohy i lidmi. Kéž je dobro!