Suttanipáta

2.10. Utthána-sutta Povzbuzení

Vstaňte! Posaďte se zpříma!
K čemu je vám spánek?
Vždyť jaký spánek mají ti, kdo jsou nemocní,
ranění a zasažení šípem [toužení]?

Vstaňte! Posaďte se zpříma!
Tvrdě se cvičte za účelem dosažení míru.
Nedopusťte, aby vás oklamal a ovládl král smrti,
když vidí vaši nedbalost.

Překonejte tuto připoutanost,
na níž lpějí bohové i lidé
a kterou vyhledávají.
Nepromarněte [vhodný] okamžik;
ti, kdo nechají utéct svoji příležitost,
naříkají pozdě v pekle.

Nedbalost (pamáda) je skvrna;
poskvrna vyrůstá z nedbalosti.
Skrze bystrost a vědění
by měl člověk vytrhnout svůj šíp.