Pāli Theravāda Abhidhamma
Dhātukathā (Dt)
ID Title Vol/Page Parallels Translations
Dt 1.1 Nayamātikā Dt 1
Dt 1.2 Abbhanta­ra­mātikā Dt 1
Dt 1.3 Naya­mukha­mātikā Dt 2
Dt 1.4 Lakkhaṇamātikā Dt 2
Dt 1.5 Bāhiramātikā Dt 2
Dt 2.1 Paṭhamanaya saṅga­hā­saṅga­ha­pada­niddesa Dt 2
Dt 2.2 Dutiyanaya Saṅga­hi­tena­a­saṅga­hita­pada­niddesa Dt 34
Dt 2.3 Tatiyanaya Asaṅga­hitena­saṅga­hita­pada­niddesa Dt 36
Dt 2.4 Catutthanaya Saṅga­hitena­saṅga­hita­pada­niddesa Dt 39
Dt 2.5 Pañcamanaya Asaṅga­hi­tena­a­saṅga­hita­pada­niddesa Dt 41
Dt 2.6 Chaṭṭhanaya Sam­payo­ga­vippa­yoga­pada­niddesa Dt 51
Dt 2.7 Sattamanaya Sam­payut­tena­vippa­yutta­pada­niddesa Dt 63
Dt 2.8 Aṭṭhamanaya Vippa­yuttena­sam­payut­ta­pada­niddesa Dt 66
Dt 2.9 Navamanaya Sam­payut­tena­sam­payut­ta­pada­niddesa Dt 67
Dt 2.10 Dasamanaya Vippa­yuttena­vippa­yutta­pada­niddesa Dt 73
Dt 2.11 Ekādasamanaya Saṅga­hite­nasam­payut­ta­vippa­yutta­pada­niddesa Dt 83
Dt 2.12 Dvādasamanaya Sam­payut­tena­saṅga­hitā­saṅga­hita­pada­niddesa Dt 86
Dt 2.13 Terasamanaya Asaṅga­hite­nasam­payut­ta­vippa­yutta­pada­niddesa Dt 93
Dt 2.14 Cuddasamanaya Vippa­yuttena­saṅga­hitā­saṅga­hita­pada­niddesa Dt 98