Colección de discursos agrupados temáticamente

Pancasikha Sutta

35.119. Discurso con Pancasikha