Gāndhārī Dharmapada

Budhavarmasa ṣamaṇasa
Budhaṇadisardhavayarisa
ida Dharmapadasa postaka
Dharmaśraveṇa likhida arañi ◦

1. brammaṇa vagga

na jaḍaï na gotreṇa
na yaca bhodi bramaṇo
yo du brahetva pavaṇa
aṇuthulaṇi sarvaśo
brahidare va pavaṇa
brammaṇo di pravucadi ◦

ki di jaḍaï drumedha
ki di ayiṇa­śaia
adara gahaṇa kitva
bahire parimajasi ◦

yasa dharmo viaṇea
same­sabudha­deśida
sakhaca ṇa namasea
agi­hotra ba brammaṇo ◦

na yaca brammaṇo bhodi
na trevija na śotria
na agi­parikiryaï
udake oruhaṇeṇa va ◦

purve­nivasa yo uvedi
svaga avaya ya paśadi
atha jadi­kṣaya prato
abhiña­vosido muṇi ◦

edahi trihi vijahi
treviju bhodi brammaṇu
vijacaraṇasabarṇo
brammaṇo di pravucadi ◦

trihi vijahi sabarṇo
śadu kṣiṇa­puṇarbhavu
asido sarva­lokasya
brammaṇo di pravucadi ◦

taveṇa bramma­yiryeṇa
sañameṇa dameṇa ca
edeṇa brammaṇo bhodi
eda brammaña utamu ◦

china sodu parakamu
kama praṇuyu bramaṇa
na aprahaï muṇi kama
ekatvu adhikachadi ◦

china sodu parakamu
kama praṇuyu bramaṇa
sagharaṇa kṣaya ñatva
akadaño si brammaṇa ◦

na brammaṇasa praharea
nasa mujea bramaṇi
dhi bramaṇasa hadara
tada vi dhi yo ṇa mujadi ◦

madara pidara j̄atva
rayaṇa dvayu śotria
raṭha saṇayara j̄atva
aṇiho yadi brammaṇo ◦

rayaṇa pradhamu j̄atva
pariṣa ja aṇadara
doṣi sa­señaka j̄atva
aṇiho yadi brammaṇo ◦

yada dvaeṣu dharmeṣu
parako bhodi brammaṇo
athasa sarvi sañoka
astag̱achadi jaṇada ◦

na bramaṇasediṇa ki ji bhodi
yo na nisedhe maṇasa priaṇi
yado yado yasa maṇo nivartadi
tado tado samudim aha saca ◦

brahetva pavaṇi brammaṇo
samaïrya śramaṇo di vucadi
parvahia atvaṇo mala
tasa parvaïdo di vucadi ◦

na aho brammaṇa bromi
yoṇeka­matra­sabhamu
bho­vaï namu so bhodi
sayi bhodi sakijaṇo
akijaṇa aṇadaṇa
tam aho bromi brammaṇa ◦

nihaï daṇa bhudeṣu
traseṣu thavareṣu ca
yo na hadi na ghadhedi
tam aho bromi bramaṇa ◦

yo du drigha ci rasa ji
aṇo­thulu śuhaśuhu
loki adiṇa na adiadi
tam aho brommi bramaṇa ◦

yo du kama prahatvaṇa
aṇakare parivaya
kama­bhoka­parikṣiṇa
tam aho bromi bramaṇa ◦

vari puṣkarapatre va
arage r iva sarṣava
yo na lipadi kamehi
tam ahu bromi brammaṇa ◦

akakaśa viñamaṇi
gira saca udiraï
yaï naviṣaï ka ji
tam ahu bromi brammaṇa ◦

yasya kaeṇa vayaï
maṇasa nasti drukida
savrudu trihi ṭ́haṇehi
tam aho bromi brammaṇa ◦

vaśada varada
mana­bhaṇi aṇudhada
artha dharma ja deśedi
tam aho bromi brammaṇa ◦

vaśada varada
mana­bhaṇi aṇudhada
utamatha aṇuprato
tam aho bromi brammaṇa ◦

yasya rako ca doṣo ca
avija ca viraïda
kṣiṇasavu arahada
tam ahu bromi brammaṇa ◦

yasya rako ca doṣo ca
maṇu makṣu pravadido
paṇa­bhara visañutu
tam ahu bromi brammaṇo ◦

akrośa vadha­ban̄a ca
aduṭhu yo tidikṣadi
kṣadi­bala balaṇeka
tam ahu bromi brammaṇa ◦

avirudhu virudheṣu
ata­daṇeṣu nivudu
sadaṇeṣu aṇadaṇa
tam aho bromi brammaṇa ◦

yo idheva preaṇadi
dukhasa kṣaya atvaṇo
vipramutu visañutu
tam aho bromi brammaṇa

navaj̄aï navij̄apu
pavaka na vicidaï
sadaśam atha­daśavi
tam aho bromi bramaṇa ◦

asatsiṭha ghahaṭ́hehi
aṇakarehi yuhaï
aṇova­sari apicha
tam aho brommi brammaṇa ◦

aradi radi ca yo hitva
sabrayaṇo pradisvado
sarva­bhava­parikṣiṇa
tam aho brommi brammaṇa

yasa pure ya pacha ya
+ + + + + + +.i
akijaṇa aṇadaṇa
tam ahu brommi brammaṇa ◦

yasa pari avare ca
para + + + + + +
vikada­dvara visañota
tam aho brommi brammaṇa ◦

chitvaṇa paja saṃdaṇa
+ + + + + + + +
nani­bhava­parikṣiṇa
tam ahu bromi bramaṇa ◦

ruva chada rasa gan̄a
phaṣa dhama ya kevala
prahaï na paritasadi
tam ahu brommi brammaṇa ◦

patsukula­dhara jadu
kiśa dhamaṇi­sadhada
jayada rukha­mulasya
tam ahu brommi bramaṇa ◦

eṇe­jag̱a kiśa vira
apahara alolubhu
apaṭ́ha apa­kica ji
tam ahu brommi brammaṇa ◦

akrodhu aṇuvayasaṃ
viprasana aṇavila
cadra ba vimali śudhu
tam ahu bromi brammaṇa ◦

+ + + + +ra dhira
+ h. + viyidaviṇo
aṇiha ṇadaka budhu
tam ahu bromi bramaṇa ◦

chetva nadhi valatra ya
sadaṇa samadikrammi
ukṣita­phalia vira
tam aho brommi brammaṇa

yasa gadi na jaṇadi
deva gan̄ava­maṇ. +
tadhakadasa budhasa
tam ahu brommi bramaṇa

yo cudi uvedi satvaṇa
vavati cavi sarvaśo
budhu adima­śarira
tam aho bromi bramaṇa ◦

akrodhu aṇuvayasa
vipramutu puṇarbhava
budhu vada­mala dhira
tam aho bromi bramaṇa ◦

yo du puñe ca pave ca
uhu ṣag̱a uvacaï
aṣag̱a viraya budhu
tam ahu bromi bramaṇa ◦

jaï para­kada budhu
jidavi akadagadi
pruju deva­maṇuśaṇa
tam ahu brommi bramaṇa ◦

jaï para­kada budhu
kida­kica aṇasr̥vu
budhu daśabaloveda
tam ahu bromi bramaṇa ◦

gammira­praña medhavi
margamargasakoia
utamu pravara vira
tam ahu brommi bramaṇa ◦

diva tavadi adicu
radi avhaï cadrimu
sanadhu kṣatrio tavadi
j̄aï tavadi bramaṇo
adha sarva aho­ratra
budhu tavadi teyasa ◦

2. bhikhu vagga

kaeṇa savrudo bhikhu
atha vayaïsavrudo
maṇeṇa savrudo bhikhu
sarva drugadeo jahi ◦

kaeṇa sañamu sadhu
sadhu vayaï sañamu
maṇeṇa sañamu sadhu
sadhu savatra sañamu
sarvatra sañado bhikhu
sarva dugadio jahi

hasta­sañadu pada­sañadu
vaya­sañadu savudidrio
aj̄atva­rado samahido
eko saduṣido tam ahu bhikhu ◦

yo muheṇa sañado bhikhu
maṇa­bhaṇi aṇudhado
artha dharma ci deśedi
masuru tasa bhaṣida ◦

śuñakare praviṭhasa
śada­citasa bhikhuṇo
amaṇuṣa­radibhodi
same dharma vivaśadu ◦

yado yado sammaṣadi
kanaṇa udaka­vaya
lahadi pridi­pramoju
amudu ta viaṇadu ◦

śuñakare praviṭhasa
śada­citasa bhikhuṇo
amaṇuṣa­radi bhodi
same dharma vivaśadu ◦

pajagieṇa turieṇa
naradi bhodi tadiśa
yatha ekaga­citasa
same dharma vivaśadu ◦

nasti j̄aṇa aprañasa
praña nasti aj̄ayado
yasa jaṇa ca praña ya
so hunirvaṇasa sadii ◦

tatraï adi bhavadi
tadha prañasa bhikhuṇo
idria­goti saduṭhi
pradimukhe i + +ro

mitra bhayea paḍiruva
śudhayiva atadridi
paḍisadhara­gutisa
ayara­kuśa + + +
tadu ayara­kuśalo
suhu bhikhu vihaṣisi ◦

salavhu nadimañea
nañeṣa svihao sia
añeṣa svihao bhikhu
samadhi nadhikachadi ◦

apa­labho du yo bhikhu
salavhu nadimañadi
ta gu deva praśaj̄adi
śudhayivu atadrida ◦

kamaramu kama­radu
kamu aṇuvicidao
kamu aṇusvaro bhikhu
sadharma parihayadi ◦

dhamaramu dhama­radu
dhamu aṇuvicidao
dhamu aṇusvaro bhikhu
sadharma na parihayadi ◦

na śila­vada­matreṇa
baho­ṣukeṇa va maṇo
adha samadhi­labheṇa
vevita­śayaṇeṇa va ◦

phuṣamu nekhama­sukhu
aprudha­jaṇa­sevida
bhikhu viśpaśa mavadi
aprate asava­kṣaye ◦

na bhikhu tavada bhodi
yavada bhikṣadi para
veśma dharma samadaï
bhikhu bhodi natavada ◦

yo du baheti pavaṇa
vadava bramma­yiyava
saghaï caradi loku
so du bhikhu du vucadi ◦

metra­vihari yobhikhu
prasanu budha­śaśaṇe
duṇadi pavaka dharma
druma­patra ba maduru ◦

metra­vihara yo bhikhu
prasanu budha­śaśae
paḍivij̄u pada śada
sagharavośamu suha ◦

udaga­citu yo bhikhu
abhivuyu priapria
adhikachi pada śada
akavuruṣa­sevida ◦

pramoja­baholu yo bhikhu
abhivuyu priapria
adhikachi pada śada
aseyaṇe moyaka ◦

apramada­radu yo bhikhu
pramadi bhaya­daśima
abhavu parihaṇaï
nivaṇaseva sadii ◦

apramada­radu yo bhikhu
pramadi bhaya­daśima
sañoyaṇa aṇu­thula
ḍahu agi va gachadi

jaï bhikhu ma yi pramati
ma de kama­guṇa bhametsu cita
ma loha­guḍa gili pramata
kani dukham ida di ḍaj̄amaṇo

sija bhikhu ima nama
sita di lahu bheṣidi
chetva raka ji doṣa ji
tado nivaṇa eṣidi ◦

kodhaṇa akidaña i
drohiṇi parivajaï
brama­yirya carabhikhu
same­sabudha­śaśaṇi ◦

paja china paje jahi
paja utvari­bhavaï
paja­ṣag̱adhio bhikhu
oha­tiṇo di vucadi ◦

savaśu nama­ruvasa
yasa nasti mamaïda
asata i na śoyadi
so hu bhikhu du vucadi

alagido ya vi carea dhamu
dadu śadu sañadu bramma­yari
saveṣu bhudeṣu nihaï daṇa
so bramaṇo so ṣamaṇo so bhikhu

yo najakamo bhavaṣu sara
viyii pupha viva + + puraṇa
so bhikhu jahadi o + + +a
urako jiṇaviva udumareṣu

yo upadida viṇedi kodhu
visaḍa + + + + + + + + +
+ + + + + +orupara
urako jiṇa v. + +ya puraṇa

yo maṇa udavahi aśeṣa
bisa + + + + + + + vikaśa
so bhikhu jahadi o + para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

yo taṣ̄a udachaï aśeṣa
sar. + + + + + + śoṣaïtha
so bhikhu jaha + ora­para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

yo sarva­keleśa dalaïtha
naḍa + + + + + + + mahoho
so bhikhu jahadi ora­para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

yo ecasari na precasari
sarva iha + + + + + + +
so bhikhu jaha + ora­para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

yo necasari na precasari
sarvu vidadham ida di ñatva +aku
so bhikhu jahadi ora­para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

yasa aṇośea na sadi ke yi
oru akamaṇaï pracea i
so bhikhu jahadi ora­para
urako jiṇa viva tvayo puraṇa

yasa vaṇaśea na sadi ke yi
viṇavanaü bhavaï hedu­kapa
so bhikhu jahadi ora­para
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

+ + + + + + + + + +
+ + +tiṇakadaka + viśala
so bhikhu jahadi orapara
urako jiṇa viva tvaya puraṇa

3. tasiṇa vagga

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + horahoru
phalam icho va vaṇasma vaṇaru

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + +paśadha
muto ban̄aṇam eva jayadi ·

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +yi
nivaṇa bhodha bhikṣavi ◦

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ +kṣira­vayo va madara

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + +suheṣiṇo
yokam aedipuṇapuṇu ciraï

+ + + + + + + + + + +
+ + + +ku puruṣasa kama
ciṭhadu citraṇi tadhevaloke
athatha dhira veṇeadi chana

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + bhava­śalaṇa
sabrayaṇo pradisvado

4. pavu vagga

Missing text.

5. araha vagga

Missing text.

6. magu vagga

ujuo namu so magu
abhaya namu sa diśa
radho akuyaṇo namu
dharma­trakehi sahado ◦

hiri tasa avaramu
svadisa parivaraṇa
dhamaha saradhi bromi
same­diṭhi­purejavu ◦

yasa edadiśa yaṇa
gihi parvaïdasa va
sa vi ediṇa yaṇeṇa
nivaṇaseva sadia ◦

supraüdhu praüjadi
imi Godama­ṣavaka
yeṣa diva ya radi ca
nica budha­kada svadi ◦

supraüdhu praüj̄adi
imi Godama­ṣavaka
yeṣa diva ya radi ca
nica dhamma­kada svadi ◦

supraüdhu praüj̄adi
imi Godama­ṣavaka
yeṣa diva ya radi ca
nica saḡ̱a­kada svadi ◦

supraüdhu praüj̄adi
imi Godama­ṣavaka
yeṣa diva ya radi ca
nica kaya­kada svadi ◦

supraüdhu praüj̄adi
imi Godama­ṣavaka
yeṣa diva ya radi ca
ahitsaï rado maṇo ◦

supraüdhu praüj̄adi
imi Godama­ṣavaka
yeṣa diva ya radi ca
bhamaṇaï rado maṇo ◦

savi saghara aṇica di
yada prañaya paśadi
tada nivinadi dukha
eṣomagu viśodhia

savi saghara dukha di
yada prañaï gradhadi
tada nivinadi dukha
eṣo magu viśodhia

sarvi dhama aṇatva di
yada paśadi cakhkṣuma
tada nivinadi dukha
eṣo mago viśodhia ◦

magaṇa aṭhaḡio śeṭho
sacaṇa caüri pada
viraku śeṭho dhamaṇa
praṇa­bhudaṇa cakhuma ◦

udiṭha na pramajea
dhamu sucarida cari
dhama­cari suhu śeadi
asvi loki parasa yi ◦

uṭ́haṇeṇa apramadeṇa
sañameṇa dameṇa ca
divu karodi medhavi
ya jara nabhimardadi ◦

uṭ́haṇamado svadimado
suyi­kamasa niśama­cariṇo
sañadasa hi dhama­jiviṇo
apramatasa yaśidha vaḍhadi ◦

uṭ́haṇe­alasa aṇuṭ́hehadu
yoi bali alasie uvidu
satsana­sagapa­maṇo svadima
prañaï maga alasu na vinadi ◦

na tavada dhama­dharo
yavada baho bhaṣadi
yo du apa bi ṣutvaṇa
dhamu kaeṇa phaṣaï ◦
so ho dhama­dharo bhodi
yo dhamu na pramajadi ◦

apramadu amuda­pada
pramadu mucuṇo pada
apramata na miyadi
ye pramata yadha mudu ◦

eda viśeṣadha ñatva
apramadasa paṇido
apramadi pramodia
ariaṇa goyari rado ◦

pramada aṇuyujadi
bala drumedhiṇo jaṇa
apramada du medhavi
dhaṇa śeṭhi va rakṣadi ◦

apramatu pramateṣu
suteṣu baho­jagaru
avalaśa va bhadraśu
hitva yadi sumedhasu◦

pramadu apramadeṇa
yadha nudadi paṇidu
praña­prasada aruśu
aśoka śoiṇo jaṇa
pravada­ṭ́hoava bhuma­ṭ́ha
dhiru bala avekṣidi

apramadeṇa makavha
devaṇa samidhi gadu
apramada praśaj̄adi
pramadu garaahidu sada ◦

hiṇa dharma na sevaa
pramadeṇa na savasi
micha­diṭhi na royea
na sia loka­vaḍhaṇo

yo du puvi pramajeti
pacha su na pramajadi
so ida loku ohasedi
abha muto va suriu ◦

arahadha nikhamadha
yujatha budha­śaśaṇe
dhuṇatha mucuṇo seṇa
naḍakara ba kuñaru ◦

apramata svadimada
suśila bhodu bhikṣavi
susamahida­sagapa
sacita aṇurakṣadha ◦

yo imasma dhama­viṇaï
apramatu vihaṣidi
prahaï jadi­satsara
dukhusada kariṣadi

ta yu vadami bhadrañu
yavaditha samakada
apramada­rada bhodha
sadhami supravedidi ◦

pramada parivajeti
apramada­rada sada
bhavetha kuśala dhama
yoka­kṣemasa prataa ◦

te kṣema­prata suhiṇo
apramada­vihario
phuṣadi + + + + ṇa
+ + + + + + + +

apramadi pramodia
ma gami­radi­sabhamu
apramato hi j̄ayadu
viśeṣa adhikachadi ◦

apramadi pramodia
ma gami­radi­sabhamu
apramato hi jayadu
kṣaya dukhasa pramuṇi ◦

+ + +da­rada bhodha
khaṇo yu ma uvacaï
khaṇadida hi śoyadi
niraeṣu samapida

apramada­rada bhodha
sadhami supravedide
drugha udhvaradha atvaṇa
paga­sana va kuña +

naï kalu pramadasa
aprati asava­kṣaye
pramata duhu amedi
siha ba mruya­madia ◦

naï pramada­samayu
aprati asava­kṣayi
apramato hi jayadu
pranodi paramu sukhu

8. cita vagga

diṭhadharmasuhathaï
sabarakaïdaï ca
+ +rukhaprahaṇaṇi
cita rakṣea paṇidu

phanaṇa cavala cita
drurakṣa drunivaraṇa
u + + + + + + +
+ + + + + + + +

duragama eka + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

vario va thale kṣito
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

aṇuvaṭ́hida­citasa
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

aṇuvaṣuda­citasa
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

sudu + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

kummovamu kaya + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +

samadhi + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

samadhi muci + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

ci///teṇa vajida ///

/// yo du vi pra ///

/// tayo ///

9. bala vagga

Missing text.

10. jara vagga

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + +rdi
apa­matse va palare

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
poraṇaṇi aṇusvaru

dhi + jimi jare astu
druvaṇakaraṇi jare
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

yo vi varṣa­śada jivi
so vi mrucu­parayaṇo
na ka ji pari + + +
+ + + + + + + +

parijiṇam ida ruvu
roaneḍa pravhaguṇo
bhetsidi pudisaṃdeho
+ + + + + + + +

ko nu harṣo kim aṇano
tava pajvalide sado
anakarasma pakṣiti
pra + + + + + + +

yam eva paḍhama radi
gabhi vasadi maṇavo
aviṭ́hiduso vayadi
so gachu na nivatadi ◦

yasa radivivasiṇa
ayu aparado sia
apodakeva matsaṇa
ki teṣa u kumulaṇa ◦

ye vrudha ye ya dahara
ye ca maj̄ima­poruṣa
aṇupova pravayadi
phala paka va banaṇa ◦

yadha phalaṇa pakaṇa
nice padaṇado bhayo
emu jadasa macasa
nica maraṇado bhayo ◦

yadha nadi pravadia
rakṣa vahadi kulaya
emu jara ya mruca ya
aya payedi praṇiṇa ◦

yadha vi tadri vikadi
ya yed eva odu opadi
apaka bhodi votavi
oharaṇaseva sadii ◦

emam eva maṇuśana
ye yañe sadi praṇayo
ya ya i vivasadiradi
maraṇaseva sadii

sadi eki na diśadi
pradu diṭho baho­jaṇo
pradu eki na diśadi
sadi diṭha baho­jaṇo ◦

tatra ko viśpaśi maco
daharo si di jividi
dahara vi miyadi
nara nari ca ekada ◦

ayireṇa vadaï kayu
paḍhaï vari śaïṣidi
tuchu avakada­viñaṇa
niratha ba kaḍiḡara ◦

yaṇimaṇi avathaṇi
alaüṇi baśarada
śagha­varṇai śiṣaṇi
taṇi diṣpaṇi ka radi ◦

yaṇimaṇi pravhaguṇi
vikṣitaṇi diśo diśa
kavodakaṇiaṭ́hiṇi
taṇi diṣpaṇi ka radi ◦

imiṇa pudi­kaeṇa
adureṇa pravhaguṇa
nicaśuha­vijiṇeṇa
jara­dhameṇa savaśu
nimeadha parama śodhi
yoka­kṣemu aṇutara ◦

imiṇa pudi­kaeṇa
vidvareṇa + + + +
nicaśuha­vijiṇeṇa
jara­dhameṇa savaśu
nimedha parama śodhi
yoka­kṣemu aṇutara ◦

imiṇa pudi­kaeṇa
viśravadeṇa pudiṇa
nicaśuha­vijiṇeṇa
jara­dhameṇa savaśu
nimedha parama śodhi
yoka­kṣemaaṇutara

ayara jiyamaṇeṇa
ḍaj̄amaṇeṇa nivrudi
nimedhaparama śodhi
yoka­kṣemu aṇutara

jiyadi hi raya­radha sucitra
adha śarira bi jara uvedi
sada du dharma najara uvedi
sado hi ṣa sabhi praverayadi ◦

muju pura muju pachadu
maj̄adu muju bhavasa parako
sarvatra vimuta­moṇaso
na puṇu jadi­jara uvehiṣi

11. suha vagga

arogaparama labha
saduṭhiparama dhaṇa
viśpaśaparama mitra
nivaṇa paramo suha

jikitsaparama roka
sagharaparama duha
eda ñatva yadhabhudu
nivaṇa paramo suha ◦

matrasuhaparicaï
yo paśi vivulu suha
cayi matrasuha dhiro
sabaśu vivula suha ◦

+ haï vadajivamu
usueṣu aṇusua
usueṣu maṇuśeṣu
viharamu aṇusua ◦

suhaï vada jivamu
veraṇeṣu averaṇa
veraṇeṣu maṇuśeṣu
viharamu averaṇa ·◦

suhaï + + jivamu
kijaṇeṣu akijaṇa
kijaṇeṣu maṇu + u
viharamu akijaṇa ◦

suhaï vada jivamu
yeṣa mu nasti kajaṇi
kijaṇeṣu maṇuśeṣu
viharamu akijaṇa ◦

na ta driḍha ban̄aṇam aha dhira
ya a*yasa taruva babaka va
saratacita maṇikuṇaleṣu
putreṣu dareṣu ya ya aveha

eda driḍha ban̄aṇam aha dhira
ohariṇa śiśila drupamokṣu
eda bi chitvaṇa parivrayadi
aṇavehiṇo kama­suhu prahaï

ye raka­rata aṇuvadadi sodu
saï­gada makaḍao jala
eda bi chitvaṇa parivrayadi
aṇavehiṇo kama­suha prahaï

ahivadaṇa­śilisa
nica vridhavayariṇo
catvari tasa vardhadi
ayo kirta suha bala ◦

drulavhu puruṣayañu
na sa savatra jayadi
yatra + jayadi viru
ta kulu suhu modadi ◦

suha śayadi muṇaya
na te thiṇa vaśaṇua
suha śikṣida­savasa
kici teṣa na vijadi ◦

suha darśaṇa ariaṇa
savaso vi sada suho
adaśeṇeṇabalaṇa
nicam eva suhi sia ◦

bala­saghada­cariu
drigham adhvaṇa śoyiṣu
dukhu balehi savasu
amitrehi va savrasi ◦
+ ra du suha­savasa
ñadihi va samakamo

dhira hi praña ibhayea paṇido
dhoreka­śila vadamada aria
+ tadiśa sapuruṣa sumedha
bhayea nakṣatra­patha va cadrimu

radhearo va camasa
parikica uvahaṇa
yaya jahadi kamaṇa
ta ta samajadi suha
sarva ca suhuichia
sarva kama paricaï ◦

pa + + + + +eṇa
yo atvaṇa su + icha +
+ ra­saṣaga + tsiṭha
so duha na parimucadi ◦

jaya vera prasahadi
dukhu śayadi parayidu
uvaśadu sohu śayadi
hitva jaya­parayaa ◦

aṇica vada saghara
upada­vaya­dharmiṇo
upajiti niruj̄adi
teṣa uvaśamo suho

12. thera vagga

na tavada theru bhodi
ya asa pali + + r.
parivako vayu tasa
mohajiṇodi vucadi

yo du puñe ca pave ca
duhayasa na lipadi
tam ahu thera bromi
yasa na sadi igida ◦

ki ja vi daharu bhodi
kaḍa­keśu śuśu yui
vikada­chano cakameṣu
bramayari pradisvadu ◦

so vada­doṣu medhavi
praña­śila­samahidu
.u + + + visañuto
thero di pravucadi ◦

+ +karaṇa­matreṇa
varṇa­puṣkalarṇaï va
sada­ruvu naru bhodi ◦


iṣui matsari śaḍhu ◦

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
sada­ruvu di vucadi

+ + + + +ṣamaṇo
avradu alia bhaṇi
icha­loha­samavarṇo
ṣamaṇo ki bhaviṣadi

+ + + +va pavaṇi
ta viñu śramaṇa vidu
śamadhare va pavaṇi
śramaṇo di pravucadi ◦

baho bi ida sahida bhaṣamaṇa
na takaru bhodi naru pramatu
govo va gaü gaṇaü pareṣa
na bhakava ṣamañathasa bhodi ◦

apa bi ida sahida bhaṣamaṇa
dhamasa bhodiaṇudhamacari
aṇuvadiaṇu idha va horo va
so bhakava ṣamañathasa bhodi ◦

anikaṣayu kaṣaya
yo vastra parihasidi
avedu dama­soraca
na so kaṣaya arahadi ◦

yo du vada­kaṣayu
śileṣu susamahidu
uvedu dama­soraca
so du kaṣaya arahadi ◦

yo du metra bhavayadi
apramaṇa nirovadhi
taṇu sañoyaṇo bhodi
paśadu vadhi­sakṣaya ◦

eka bi ya praṇa aduṭha­citu
metrayadi kuśala teṇa bhodi
sarve ya praṇa maṇasaṇuabadi
prahona aria prakarodi puñu

yo sata­ṣaṇa pradhavi vicirya
rayerṣayu yayamaṇaṇaparyaya
aśpa­veka puruṣa­veka same­
paśa vaya­veka niragaḍa ◦

metrasa citasa subhavidasa
diṭhe va dharmi uvavaja va muṇo
kala ami naṇubhavadi sarvaśo
cadri pravha tara­gaṇa va sarvi ◦

yo na hadi na ghadhedi
na jeṇadi na yavaï
mitrisa sarva­bhudeṣu
vera tasa na keṇa yi ◦

yo du metreṇa citeṇa
sarva­bhuda aṇuabadi
udhva tiya adho yavi
yo loku aṇuabadi

aparitam ida cita
apramaṇa subhavida
ya pramaṇa­kida karmu
na ta tatra viśiśadi

13. yamaka vagga

maṇopuvagama dhama
maṇośeṭha maṇojava
maṇasa hi praduṭheṇa
bhaṣadi va karodi va
tado ṇa duhu amedi
cako va vahaṇe pathi ◦

maṇo­puvagama dhama
maṇo­śeṭha maṇo­java
maṇasa hi prasaneṇa
bhaṣadi va karodi va
tado ṇa suhu amedi
chaya va aṇukamiṇi ◦

pava ma kada di śoyadi
bhuyu śoyadi drugadi gado
so śoyadi so vihañadi
diṣpa kamu kiliṭha atvaṇo ◦

puña ma kida di nanadi
bhuyu nanadi sugadi gado
so nanadi so pramodadi
diṣpa kamu viśudhu atvaṇo ◦

idha śoyadi preca śoyadi
pava­kamu duhayatra śoyadi
so śoyadi so vihañadi
diṣpa kamu kiliṭha atvaṇo ◦

idha nanadi preca nanadi
puña­kamo duhayatra nanadi
so nanadi so pramodadi
diṣpa kamu viśudhu atvaṇo ◦

pava ja puruṣu kuya
na ṇa kuya puṇapuṇu
na tasa chana kuvia
dukhu pavasa ayayu ◦

puña ca puruṣu kuya
kuya yo ṇa puṇapuṇu
athatha chana korvia
sukhu puñasa ucayu ◦

na apu mañea pavasa
na me ta akamiṣadi
uda­binu­nivadeṇa
uda­kubho va puyadi
puyadi balu paveṇa
stuka­stoka bi ayaro ◦

na apu mañea puñasa
na me ta akamiṣadi
uda­binu­nivadeṇa
uda­kubho va puyadi
puyadi dhiru puñeṇa
stoka­stuka bi ayaru ◦

kaya­kamu vayi­kamu
maṇo­kama ca pavaka
asevaïti drupañu
niraeṣu vavajadi ◦

kaya­kamu vayi­kamu
maṇo­kama ca bhadaka
asevaïti sapraño
sukadiṣu vavajadi ◦

asari sara­vadiṇo
sari asara­daśiṇo
te sara nadhikachadi
micha­sagapa­goyara ◦

sara du saradu ñatva
asara ji asarado
te sara adhikachadi
same­sagapa­goyara ◦

śaru yadha drugahido
hasta aṇuvikatadi
ṣamaña droparamuṭho
niraya uvakaḍhadi ◦

śaru yadha sugahido
hasta naṇuvikatadi
ṣamaña suparamuṭho
sukadiṣu vakaḍhadi ◦

śuhaṇupaśi viharadu
idrieṣu asavudu
bhoyaṇasa amatraño
kusidu hiṇa­viryava
ta gu prasahadi raku
vadu rakhkṣa ba drubala ◦

aśuhaṇupaśi viharadu
idrieṣu sisavudu
bhoyaṇasa ya matraño
ṣadhu aradha­viryava
ta gu na prasahadi raku
vadu śela va parvada ◦

yadha akara druchana
vuṭhi samadibhinadi
emu arakṣida cata
raku samadibhinadi ◦

yadha akara suchana
vuṭhi na samadibhinadi
emu surakṣida cita
raku na samadibhinadi ◦

sujivu ahirieṇa
kaya­śuriṇa dhakṣiṇa
prakhaṇiṇo prakabhiṇa
sagiliṭheṇa jaduṇa ◦

hirimada du drujivu
nica śuyi­gameṣiṇo
aliṇeṇa aprakabhiṇa
śudhayiveṇa jaduṇa ❉

brama i bhikhu tasiṇa i pavu
araha mageṇa ya apramadu
cita ji balu adha va jara i
suheṇa theru yamaeṇa treḍaśa

14. paṇḍita vagga

dhamapridi suhu śayadi
viprasaneṇa cedaso
ariapravedidi dharmi
sada ramadi paṇidu ◦

yatha vi rada gammiro
viprasano aṇavilo
emu dhamu ṣuṇitvaṇa
viprasidadi paṇida ◦

sarvatra ya sa­puruṣa vivedi
na kama­kama lavayadi dhira
suheṇa phuṭha adha va duheṇa
na ucavaya paṇida daśayadi

atmaṇam eva pradhamu
pradiruvi niveśaï
tadañi aṇuśaśea
na kiliśea paṇidu ◦

aṣadhehi kradavehi
phiśuṇehi vivhuda­nanahi
sakha na karia paṇido
sag̱adi kavuruṣehi paviya

ṣadhehi ya peśalehi ya
śilavada yi bahoṣudehi ya
sakha kuvia paṇido
sagadi sapuruṣehi bhadia ◦

anuśaśadi ovadadi
asabhe hi navaraï
paṇidaṇa prio bhodi
balaṇa bhodi aprio ◦

nisedara pravatara
yo paśi vaji­daśaṇa
nigiśa­vadi medhavi
tadiśa paṇada bhayi ◦
tadi bhayamaṇaṇa
ṣeho bhodi na paviu

kaeṇa kuśala kitva
vayaï kuśala baho
maṇeṇa kuśala kitva
apramaṇa nirovadhi
avavaji suhi loke
paṇidu uvavajadi ◦

yavajiva bi ya balu
paṇida payuvasadi
neva dhamu viaṇadi
praña hisa na vijadi

muhuta bi ya viñu
paṇada payuvasadi
so du dhamu viaṇadi
praña hisa tadovia

na abhaṣamaṇa jaṇadi
miṣa balehi paṇida
bhaṣamaṇa du jaṇadi
deśada amuda duduhi ◦

deśehi jodaï dhamu
uṣivi iṣiṇa dhayu
subhaṣida­dhaya hi iṣayu
dhamo ha iṣiṇa dhayu

poraṇam ida adura
na ida ajetaṇa iva
ninadi tuṣ̄i­bhaveṇa
ninadi baho­bhaṇiṇo
mana­bhaṇi vi ninadi
nasti loki aninia

praśaj̄a śaśvada nasti
nina nica na vijadi
tasa nina­praśaj̄aṣu
na sammijadi paṇida ◦

śelu yadha eka­khaṇo
vadeṇa na sabhijadi
emu nina­praśaj̄aṣu
na sammijadi paṇida ◦

ekada ninido prodhu
ekada ji praśaj̄idu
na i aha na i bheṣida
na yi edarahi vijadi ◦

yo nu ho viña praśaj̄adi
aṇuija śuhaśuhu
achidra­vuti medhavi
praña­śila­samahida

nikhu jabodaṇaseva
ko ṇa ninidu arahadi
deva mi ṇa praśajadi
bramoṇa vi praśajidu

15. bahuśruta vagga

ayoa va na jaṇadi
michaviṇayadu iva
avijaï va samuśa
budhaṇa va adaśaṇi ◦

aṇuyoa du jaṇadi
same­viṇiadu iva
yoṇiśa viyiṇi dhama
sevamaṇa bahoṣuda ◦

duhaeṇa i artheṇa
sevidavi bahoṣuda
suhiṇa uyidatheṇa
nica kicha­kadeṇa ca ◦

prahodi duhiṇo dokhu
avaṇedu bahoṣuda
kathaï paḍiruvaï
bhaṣamaṇa puṇa­puṇu ◦

suhidasa vi pramoju
jaṇayadi bahoṣuda
deśada amuda dhamu
dukha­vaśama­kamia ◦

śilamada maha­praña
dharmakama­bahoṣuda
bhayidavi saprañeṇa
bhuyasa bhorim ichadu ◦

bahuṣuda dhama­dhara
sapraña budha­ṣavaka
śrudi­viñati akakṣu
ta bhayea tadhavidha ◦

sabhir ava samasea
sabhi kuvia sadhavu
sada sadharmu añaï
sarva­dukha pramucadi

yadha akara suchana
praviśi tamasarṇudu
vijamaṇa vi ruveṣu
cakhkṣuma vi na paśadi ◦

emam eva idhekacu
jadima vi ca yo naro
aṣutva na viaṇadi
dhama dhama kalaṇa­pavaka

pradiveṇa nu ruvani
yadha paśadi cakhkṣuma
emu ṣutva viaṇadi
dhama kalaṇa­pavaka

suṣuda ṣuda­vaḍhaṇa
ṣuda prañaya vaḍhadi
praña artha viśodhedi
artha śudho suhavaü

so artha­ladhu medhavi
praña­śila­samahidu
ṣuda­dhamu suyi­drakṣu
panodi paramu suhu

nica hi aviaṇada
caradi amara viva
sadhama du viaṇada
aduraseva śadvari ◦

kim añatra aṣamaṇadha
dhamaseva adaśaṇe
eva apasa jividi
vera kuyadi keṇa i

ye śaśaṇa arahadu
ariaṇa dhama­jiviṇo
paḍikośadi drumedho
diṭhi niṣaï pavia
phalaṇi kaḍakaseva
atva­kañaï phaladi

16. prakīrṇaka vagga

ekasaṇa ekasaya
ekaïyaï savudu
eku ramahi atvaṇa
arañi ekao vasa ◦

yasa ṣadha i praña ya
viya otrapia hiri
so ho maha­dhaṇa bhodi
moham aña baho dhaṇa ◦

na sadi putra traṇaï
na bhoa na vi banava
adeṇa abhiduṇasa
nasti ñadihi traṇadha ◦

drupravaï druabhiramu
druaj̄avasaṇa ghara
dukhu samaṇa­savaso
dukhaṇuvadida bhava ◦

kiche maṇuśa­pradilabhu
kicha macaṇa jivida
kiche sadhama­śramaṇa
kiche budhaṇa upaya ◦

sukaraṇi asadhuṇi
atvaṇo ahidaṇa yi
ya du hida ji sadhu ji
ta gu parama­drukara ◦

apaṇatha paratheṇa
na kuda yiṇo havaï
atvatha paramu ñatva
svakathaparamu sia

ayoi yuji atvaṇa
yoaseva ayujadu
atha hitva pria­gaha
svihadi arthaṇupaśiṇo

nedi hi mahavira
sadhameṇa tadhakada
dhameṇa neamaṇaṇa
ka y asua viaṇadu ◦

alia bhaṣamaṇasa
avakamadi devada
muha ji pudia bhodi
saga­ṭ́haṇa i bhatsadi ◦

abhuda­vadi naraka uvedi
yo yavi kitva na karodi āha
uvhaï ami preca sama bhavadi
nihiṇa­kama maṇuya paratri

catvari ṭ́haṇaṇi naro pramatu
avajadi para­darovasevi
amuña­labha aniama­saya
nina tridia niraya caüṭ́ha

na pareṣa vilomaṇi
na pareṣa kidakida
atvaṇo i samikṣea
samaṇi viṣamaṇi ca ◦

supaśi vaja añeṣa
atvaṇo maṇa drudaśa
pareṣa eṣu vajaṇa
upuṇadi yatha busu
atvaṇo maṇa chadedi
kali va kidava śaḍha ◦

alajidavi lajadi
lajidavi na lajadi
abhayi bhaya­darśavi
bhayi abhaya­darśaṇo
michadiṭhisamadaṇa
satva gachadi drugadi

17. krodha vagga

kothu jahi viprayahea maṇa
sañoyaṇa savi adikamea
ta namaruvasa aṣajamaṇa
akijaṇa naṇuvadadi dukhu

yo du upadida kodhu
radha bhada va dharaï
tam aho saradi bromi
rasvi­gaha idara jaṇa ◦

ya gu na prasahadi kudhu
no yasa kuradi vaśa
so hu rakṣadi atvaṇa
nineva navaciṭhadi ◦

akodhaṇasa viyidi
ṭ́hidadhamasa rayiṇo
suhu puruṣu asea
śidachade va sva ghari ◦

uṣavha viva go­sag̱i
śilamadu akodhaṇo
baho ṇa payuvasadi
rayaṇa viva dhamia ◦

hasti va muyajadaṇa
śelaṇa hemavañ iva
sakaro va śravadiṇa
adico tavada r iva ◦
khaṇakhaṇi tidikṣea
kodhu rakṣea atvaṇi

jiṇa kodha akotheṇa
asadhu sadhuṇa jiṇa
jiṇa kradava daṇeṇa
saceṇa alia jiṇa ◦

saca bhaṇi na kuvea
daya apadu yayida
edehi trihi ṭ́haṇehi
gacha devaṇa sadii ◦

kudhu atha na jaṇadi
kudhu dhamu na paśadi
anu tada tamu bhodi
ya kodhu sahadi naru ◦

ma sa kodhu pramujea
dukhu kodhasa avaraṇa
mahoru mañati sadhu
pacha tavadi kodhaṇo ◦

nakara aṭ́hi­pakara
matsa­lohida­levaṇa
yatra rako ya doṣo ya
maṇo makṣo samokadu ◦

makṣia matsari bhodi
prahata bhodi gadhavo
kodhaṇo suaro bhodi
ma sa kuju kumaraka ◦

suradu bhodi bhadrañu
surado suho modadi
suradasa aï dhamu
edha paśadha tadiṇo ◦

soracasa phala paśa
tava kichaṣu jadiṣu
yatra edadiśo sadu
surado di na hañadi ◦

ki nu j̄atva suho śayadi
ki nu j̄atva na śoyadi
kisa nu eka­dhamasa
vadha royeṣi godama

kodhu j̄atva suha śayadi
kodhu j̄atva na śoyadi
kodhasa viṣa­mulasa
masuragasa bramaṇa
vadha aria praśaj̄adi
ta ji j̄atva na śoyadi

18. puṣpa vagga

yatha vi ruyida puṣu
vaṇamada aganaa
emu subhaṣida vaya
aphala + + akuvadu

yatha vi ruyida puṣu
vaṇamada saganaa
emu subhaṣida vaya
saphala bhodi kuvadu ◦

yatha vi bhamaru puṣpa
vaṇa­gana aheḍaï
paridi rasam adaï
emu gami muṇi cara ◦

yada vi puṣpa­raśisa
kuya mala­guṇa baho
emu jadeṇa maceṇa
katavi + + + + +

puṣai yeva payiṇadu
vasitamaṇasa nara
sutu gamu mahoho va
ada + + + + + +

+ + + + +pradivada vayadi
na malia takara canaṇa va
sadaṇa gano pradivada vaïdi
sarvadiśa sapuruṣo padaïdi

+ + + + + +ya vi
+ + + + + + + +
+ + +ganajadaṇa
śilaganoivutama

+ + +baṇaśilaṇa
apramadavihariṇa
samadañavimutaṇa
gadi maro na vinadi ◦

vaṣia yatha puṣaṇa
poraṇaṇi pramujadi
emu raka ji doṣa ji
vipramujadha bhikṣavi ◦

uchina siṇeha atvaṇo
kumudu śaradaka ba praṇiṇa
śadi­magam eva brohaï
nivaṇa sukadeṇa deśida ◦

pheṇovamu kayam ida viditva
mariyi + + + + +bhudaï
chetvaṇa marasa papavuṣeaṇa
a + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +
yamaloka jiida sadevaka
ko dhamapada sudeśida
kuśala puṣa viva payeṣidi

budhu pradha + + + ṣidi
yamaloka ji ida sadevaka
budhu dhamapada sudeśida
kuśala puṣa viva payiṣidi ◦

yadha sagara­uḍasa
uj̄idasa maha­pathe
padumu tatra jaea
suyi­gan̄a maṇoramu ◦

emusaghasa­dhamaü
an̄a­hodi prudhijaṇe
abhiroyadi prañaï
same­sabudha­ṣavaka

19. sahasra vagga

yo sahasa sahasaṇi
sag̱ami maṇuṣa jiṇi
eka ji jiṇi atvaṇa
so ho sagamu utamu ◦

sahasa bi yavayaṇa
aṇatha­pada­sahida
eka vaya­pada ṣevha
ya ṣutva uvaśamadi

yo jaavaya­śada bhaṣi
aṇatha­pada­sahida
eka vaya­padaehu
ya ṣutva uvaśamadi

+ hasa bi ya gadhaṇa
aṇatha­pada­sahida
eka gadha­pada ṣeho
ya ṣutva uvaśamadi ◦

yo ja gadha­śada bhaṣi
aṇatha­pada­sahida
eka gadha­pada ṣebha
ya ṣutva uvaśamadi

masamasi sahasiṇa
yo yaea śadeṇa ca
nevi budhi prasadasa
kala avedi ṣoḍaśa ◦

masamase sahaseṇa
yo yaea śadeṇa ca
neva + + prasa + sa
kala avedi ṣoḍaśa ◦

masamasi sahasiṇa
yo yaea śadeṇa ca
neva sag̱i prasadasa
kala avedi ṣoḍaśa ◦

masamasi sahaseṇa
yo yaea śadeṇa ca
neva saghasadhameṣu
kala avedi ṣoḍaśa ◦

masamasi sahaseṇa
yo yaea śadeṇa ca
+ + + + + + teṣu
kala avedi ṣoḍaśa

masamase sahaseṇa
yo yaea śadeṇa ca
ekapaṇaṇuabisa
kala navedi ṣoḍaśa ◦

ya ja vaṣa­śada jivi
kusidhu hiṇa­viyava
muhutu jivida ṣevha
virya arahado driḍha ◦

ya ji vaṣa­śado jivi
apaśu udaka­vaya
muhutu jivida ṣevha
paśado udaka­vaya ◦

ya ja vaṣa­śada jivi
apaśu dhamu utamu
mohotujivida ṣehu
paśadu dhamu utamu

ya ja vaṣa­śada jadu
agi pariyara vaṇi
kṣireṇa sapi­teleṇa
diva­ratra atadrido

eka ji bhavidatvaṇa
muhuta viva puyaï
sa m eva puyaṇa ṣevha
ya ji vaṣaśada hodu ◦

ya ke ja yaṭha va hoda va loke
savatsara yayadi puñavekṣa
sava bi ta na cadu­bhaku vedi
ahivadaṇa ujukadeṣu ṣiho

20. śīla vagga

śilamadu suyidrakṣo
dhamaṭ́ho sadhujivaṇo
atvaṇo karako sadu
ta jaṇo kuradi priu ◦

ṣadhu śileṇa sabaṇo
yaśa­bhoa­samapidu
yeṇa yeṇeva vayadi
teṇa teṇeva puyidu ◦

yo natva­hedu na parasa hedu
pavaṇi kamaṇi samayarea
na ichi a + + + samidhi atvaṇo
so śilava paṇidu dhamio sia

sañadu sukadi yadi
drugadi yadi asañadu
ma sa viśpaśa avaja
ida vidva samu cari ◦

savudu pradimukhasa
idrieṣu ya pajaṣu
pramuṇi aṇupruviṇa
sava­sañoyaṇa­kṣaya ◦

śudhasa hi sada phagu
śudhasa posadhu sada
śudhasa suyi + + +
tasa samajadi vada ◦

dhamu cari sucarida
+ + drucarida cari
dhamayari suha śedi
asvi loki parasa yi ◦

aho nako va sagami
cavadhivadida śara
adivaka tidikṣami
druśilo hi baho­jaṇo

yasa acada­druśilia
malua va vilada vaṇi
kuya so tadha atvaṇa
yadha ṇa viṣamu ichadi ◦

+ + ayokuḍu bhuta
tata agiśihovamo
+ + + + + bhujea
raṭhapiṇa asañadu

21. kr̥tya vagga

ida ja mi keca ida ji karia
ida kari + + + + + + +
+ + + + + pariphanamaṇa
abhimadadi mucujara saśoa

idha vaṣa kariṣamu
idha hemadagi + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

ta putra­paśu­samadha
+ + + + + + + +
sutu ga + + + + +
+ + + + + + + +

puve i kica paḍijagarea
no yokici kica­kale vadea
ta tadiśa paḍikama kica­kari
no i kica kici­ali vadea

ya puvi karaṇiaṇi
pacha ṣa katu ichadi
athadu batsadi balu
suhadu parihayadi

akida kukidaṣehu
pacha tavadi drukida
kida nu sukida ṣeho
ya kitva naṇutapadi

yagu kuya ta vadia
+ + + + + + + +a
akaroda bhaṣamaṇa
+ + + + + + + +

ya kica ta a + + +
+ + + + +kiyadi
unaḍaṇa pramataṇa
+ + + + + + + +
asava teṣa vaḍhadi
ara te asava­kṣaya

yeṣa du susamaradha
nica kayakada svadi
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
sadaṇa sabrayaṇaṇa
taṣa kṣayadi + + +

22. nāga / aśva vagga

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
atvadada tada vara ◦

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + dadeṣu gachadi ◦

adikradaya ratri
devada uvasagrami
vaditva muninu pada
imi praśaña pradiprocha

ki­śila ke­samacara
ke­guna kena karmaṇa
kehi darmehi sabana
ke jaṇa sparga­g̱amiyu