A Számok Szerinti Gyűtemény

(XI-XV) Nimitta Sutta

3.100. A témák

Egy szerzetesnek, aki a tudata tökéletesítésére törekszik, annak időről-időre három témával kell foglalkoznia: időről-időre foglalkoznia kell az összpontosítás témájával; időről-időre foglalkoznia kell a lelkesítő energia témájával; időről-időre foglalkoznia kell az egykedvűség témájával.

Amennyiben a szerzetes, aki a tudata tökéletesítésére törekszik, csak az összpontosítás témájával foglalkozik, előfordulhat, hogy hajlamossá válik a lustaságra. Amennyiben a szerzetes csak a lelkesítő energia témájával foglalkozik, előfordulhat, hogy hajlamossá válik a nyugtalanságra. Amennyiben a szerzetes csak az egykedvűség témájával foglalkozik, előfordulhat, hogy tudata nem képes kellő képen a [tudati] szennyeződések megállítására összpontosítani.

De ha időről-időre foglalkozik az összpontosítás, a lelkesítő energia, és az egykedvűség témáival is, tudata rugalmassá, képlékennyé, ragyogóvá és ridegségtől mentessé válik. [Így] tudata kellő képen képes lesz a [tudati] szennyeződések megállítására összpontosítani.

Épp úgy, ahogy az aranyműves, vagy inasa, előkészíti az olvasztókemencét. Az előkészítés után alá kell gyújtania az öntőformának. Miután alágyújtott az öntőformának, némi aranyat kell helyeznie fogójával az öntőformába. Időről-időre fel kell hevítenie, időről-időre vízzel le kell hűtenie és időről-időre közelről meg kel vizsgálnia. Ha csak hevítené, előfordulhatna, hogy az arany felgyulladna, és elpárologna. Ha csak vízzel hűtené, előfordulhatna, hogy az arany túlságosan rideggé válna. Ha csak közelről vizsgálgatná, az arany sosem lenne teljesen megmunkálva.

De ha időről-időre felhevíti, időről-időre vízzel hűti, és időről-időre közelről megvizsgálja, az arany rugalmassá, képlékennyé, ragyogóvá válik. Nem lesz túl rideg, megmunkálható lesz.

Ekkor akármilyen ékszer jut az [aranyműves] eszébe, legyen az övcsat, fülkarika, nyakék vagy aranylánc, az arany a szándékai szerint fog viselkedni.

Ugyanígy, egy szerzetesnek, aki a tudata tökéletesítésére törekszik, annak időről-időre három témával kell foglalkoznia: időről-időre foglalkoznia kell az összpontosítás témájával; időről-időre foglalkoznia kell a lelkesítő energia témájával; időről-időre foglalkoznia kell az egykedvűség témájával.

Amennyiben a szerzetes, aki a tudata tökéletesítésére törekszik, csak az összpontosítás témájával foglalkozik, előfordulhat, hogy hajlamossá válik a lustaságra. Amennyiben a szerzetes csak a lelkesítő energia témájával foglalkozik, előfordulhat, hogy hajlamossá válik a nyugtalanságra. Amennyiben a szerzetes csak az egykedvűség témájával foglalkozik, előfordulhat, hogy tudata nem képes kellő képen a [tudati] szennyeződések megállítására összpontosítani.

De ha időről-időre foglalkozik az összpontosítás, a lelkesítő energia, és az egykedvűség témáival is, tudata rugalmassá, képlékennyé, ragyogóvá és ridegségtől mentessé válik. [Így] tudata kellő képen képes lesz a [tudati] szennyeződések megállítására összpontosítani. Ekkor bármelyik magasabb tudás felé irányítsa is a tudatát, hogy megismerje és felismerje [azokat], képes lesz [azokat] megtapasztalni magában, bármikor, amikor a szándékában áll.

Ha akarja, sokféle természetfeletti képességgel élhet. Egy lévén megsokszorozhatja önmagát, számos lévén újra egyé válhat. Feltűnhet, eltűnhet. Akadálytalanul sétálhat át falakon, várfalakon, és hegyeken, mint az üres téren. Fejest ugorhat a földbe, majd kiugorhat onnan, mintha a föld víz lenne. Sétálhat a víz felszínén, anélkül hogy elmerülne, mintha az szárazföld lenne. Keresztbe tett lábakkal repülhet a levegőben, mintha szárnyas madár lenne. Kezeivel határozottan és erősen megérintheti, megsimíthatja akár a Napot és a Holdat is. Testével akár a Brahma-világokig hatást tud gyakorolni. Képes lesz ezeket megtapasztalni magában, bármikor, amikor szándékában áll.

Ha akarja, isteni fül érzékszervével, ami sokkal tisztább, meghaladjaaz emberét, bármilyen hangot meghallhat: istenit és emberit, távolit és közelit. Képes lesz ezt megtapasztalni magában, bármikor, amikor szándékában áll.

Ha akarja, belelát más lények, más személyek tudatába, az által, hogy körül öleli a sajátjával. A vággyal teli tudatot vággyal teliként észleli, és a vágytól mentes tudatot vágytól mentesként észleli. Az ellenszenvvel teli tudatot ellenszenvvel teliként észleli, az ellenszenvtől mentes tudatot ellenszenvtől mentesnek észleli. A káprázattal teli tudatot káprázattal teliként észleli, a káprázattól mentes tudatot káprázattól mentesként észleli. A korlátozott tudatot korlátozottként észleli, a szétszórt tudatot szétszórtként észleli. A kiterjesztett tudatot kiterjesztettként észleli, a beszűkült tudatot beszűkültként észleli. A kiváló tudatot kiválóként észleli, a nem kiváló tudatot nem kiválóként észleli. Az összpontosított tudatot összpontosítottként észleli, a nem összpontosított tudatot nem összpontosítottként észleli. A megszabadított tudatot megszabadítottként észleli, a nem megszabadított tudatot nem megszabadítottként észleli. Képes lesz ezt megtapasztalni magában, bármikor, amikor szándékában áll.

Ha akarja, visszaemlékszik számos előző életére (szó szerint előző otthonaira), egy, kettő, három születésére, négy öt, tíz, húsz, harminc, negyven, ötven, száz, ezer, százezer születésére. Számos világkorszak kozmikus összeroppanására, és számos világkorszak kozmikus kitágulására, vagy számos világkorszak kozmikus összeroppanására és kitágulására, így emlékezve vissza: „Akkor és ott ez volt a nevem, ehhez a családhoz tartoztam, így néztem ki. Ezt ettem, ilyen örömöket és fájdalmakat tapasztaltam és így ért véget az életem. Erről a helyről eltávozva, ott bukkantam fel ismét. És ott pedig ez volt a nevem, ehhez a családhoz tartoztam, így néztem ki. Ezt ettem, ilyen örömöket és fájdalmakat tapasztaltam és így ért véget az életem. Arról a helyről eltávozva, amott bukkantam fel ismét.” Így emlékszik vissza számos előző életére minden részletre kiterjedően. Képes lesz ezt megtapasztalni magában, bármikor, amikor szándékában áll.

Ha akarja, isteni szem érzékszervével, ami sokkal tisztább, meghaladja az emberét, látja a lényeket eltávozni, és újra felbukkanni, és felismeri mennyire alantasak, vagy kiválóak, szépek vagy csúnyák, szerencsések vagy szerencsétlenek a kammájuknak megfelelően: „Ezek a lények, akik helytelenül viselkedtek a testükkel, beszédükkel és a tudatukkal, akik gyalázták az érdemeseket, helytelen nézeteket vallottak, és ezeknek a helytelen nézeteknek a hatása alatt cselekedtek, a test felbomlásával, haláluk után a nélkülözés mostoha, alsóbb birodalmaiban, a pokolban létesülnek újra. De azok a lények, akik helyesen bántak a testükkel, a beszédükkel és a tudatukkal, nem gyalázták az érdemeseket, akik helyes nézeteket vallottak, és ezeknek a helyes nézeteknek a hatása alatt cselekedtek, a test felbomlásával, haláluk után jó helyekre, a mennyei világokba létesülnek újra”. Így, az isteni szem érzékszervével, ami sokkal tisztább, meghaladja az emberét, látja a lényeket eltávozni, és újra felbukkanni, és felismeri mennyire alantasak, vagy kiválóak, szépek vagy csúnyák, szerencsések vagy szerencsétlenek a kammájuknak megfelelően. Képes lesz ezt megtapasztalni magában, bármikor, amikor szándékában áll.

Ha akarja, miután véget vetett a tudati késztetéseknek, a késztetésektől mentes tudatosság-megszabadulásban, és a tisztánlátás-megszabadulásban időzik, felismerve és megvalósítva azokat magában itt és most. Képes lesz ezt megtapasztalni magában, bármikor, amikor szándékában áll.