A Számok Szerinti Gyűtemény

Chavālāta Sutta

4.95. A gyújtós

Szerzetesek!

A személyiség e négy típusa létezik a világon. Melyik is az a négy? Az első, aki nem saját, de nem is mások javára gyakorolja hitét. A második, aki nem saját, hanem mások javára gyakorolja hitét. A harmadik, aki csakis saját hasznára, míg a negyedik mind saját, mind mások hasznára gyakorolja hitét.

Akár a halotti máglya egy izzó darabkája, amely mindkét végén ég, míg a közepe trágyával bevont, amit sem a faluban, sem a vadonban nem használnak tüzelőnek. Meg kell mondanom, ez hasonlatos ahhoz az egyénhez, aki hitét sem saját maga, sem társai javára nem használja.

Az, aki mások javát szolgálja, de nem nézi saját hasznát, kettőjük közül ő magasabb fokon áll és kifinomultabb. Az, aki saját hasznára, de nem másokéra gyakorolja hitét, az a hármójuk közül a legmagasabb szinten áll és a legkifinomultabb. Négyük közül az a legfejlettebb, a legfőbb, aki mind saját, mind mások javára hasznosítja hitét.

Éppúgy, amint a tehén adja a tejet, a tejből készül az aludttej, a vaj, a vajból a ghí, a ghíből a ghí java, és ezek közül a ghí java mondható a legkifinomultabbnak, ugyanolyan módon, mint ahogy a négy személy közül is az a legjobb, a legfőbb, a legkiválóbb, aki mind saját, mind mások javára fordítja hitét.

A világban ez a négy fajta személyiség létezik.