A Számok Szerinti Gyűtemény

Nagarūpama Sutta

7.63. Az erőd

—Szerzetesek, amikor egy határ menti királyi erőd rendelkezik azzal a hét feltétellel, amivel egy erődnek rendelkeznie kell, és tetszés szerint—nehézség nélkül, gond nélkül—megkapja a négyféle élelmet, akkor azt mondjuk, hogy ezt a határ menti királyi erődöt nem tudja legyőzni külső ellenség vagy hamis szövetséges.

—És milyen hétféle feltételnek kell eleget tennie egy erődnek?

—Legelőször is egy határ menti királyi erőd rendelkezik alappillérrel, amelyik mélyen gyökerező, jól beágyazott, szilárd és rendíthetetlen. Ennek az első feltételnek eleget téve, egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Továbbá egy határ menti királyi erőd rendelkezik várárokkal, amely mély is, széles is. Ennek a második feltételnek eleget téve, egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Továbbá egy határ menti királyi erőd rendelkezik egy azt körülvevő úttal, amely magas is, széles is. Ennek a harmadik feltételnek eleget téve, egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Továbbá egy határ menti királyi erődben sok fegyvert tartanak, mind nyilakat, mind pedig hajító fegyvereket. Ennek a negyedik feltételnek eleget téve, egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Továbbá egy határ menti királyi erődben hatalmas hadsereg állomásozik: elefántok, katonák, lovasság, kocsihajtók, íjászok, zászlóvivők, beszállásolási tisztek, tartalékos katonák, híres hercegek, csaták hősei, gyalogság és rabszolgák. Ennek az ötödik feltételnek eleget téve, egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Továbbá egy határ menti királyi erődnek van egy kapuőre, aki bölcs, tapasztalt, okos, aki nem engedi be azokat, akiket nem ismer, de beengedi azokat, akiket ismer. Ennek a hatodik feltételnek eleget téve, egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Továbbá egy határ menti királyi erőd rendelkezik várfallal, amely magas, vastag és vakolattal teljesen beborított. Ennek a hetedik feltételnek eleget téve egy erőd jól ellátja azok védelmét, akik benne tartózkodnak és elrettenti azokat, akik kívülről támadják.

Ennek a hétféle feltételnek kell eleget tennie egy jól felszerelt erődnek.

—És melyik négyféle élelmet kell tetszés szerint megkapnia, nehézség nélkül és gond nélkül?

—Amikor egy határ menti királyi erőd terjedelmes készletet raktároz fűből, fából és vízből, mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, ezzel elrettentve azokat, akik kívülről támadják. Továbbá terjedelmes készletet raktároz rizsből, árpából mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, ezzel elrettentve azokat, akik kívülről támadják. Továbbá terjedelmes készletet raktároz szezámból, mungó babból és más babfélékből mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, ezzel elrettentve azokat, akik kívülről támadják. Továbbá terjedelmes készletet raktároz élvezeti élelmiszerekből: ghíből, friss vajból, olajból, mézből, melaszból és sóból, mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, ezzel elrettentve azokat, akik kívülről támadják. Ez a négyféle élelem, amit tetszés szerint meg kell kapnia, nehézség nélkül és gond nélkül.

Amikor egy határ menti királyi erőd rendelkezik azzal a hét feltétellel, amivel egy erődnek rendelkeznie kell, és tetszés szerint—nehézség nélkül, gond nélkül—megkapja a négyféle élelmet, akkor azt mondjuk, hogy ezt a határ menti királyi erődöt nem tudja legyőzni külső ellenség vagy hamis szövetséges.

—Ugyanígy, szerzetesek, amikor egy nemes tanítvány rendelkezik a hét helyes minőséggel (saddhama), és tetszés szerint—nehézség nélkül és gond nélkül—hozzájut a négy dzshánához, az elme magasabb állapotaihoz, ami biztosítja az örömteli tartózkodást az itt–és-mostban, akkor azt mondjuk, hogy ezt a nemes tanítványt nem tudja legyőzni Mára, nem tudja legyőzni a Gonosz.

—És melyik az a hét helyes minőség, amivel egy nemes tanítvány rendelkezik?

—Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd rendelkezik alappillérrel, amelyik mélyen gyökerező, jól beágyazott, szilárd és rendíthetetlen, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve ezzel azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány is rendelkezik szilárd hittel, és meg van győződve a Beérkezett megvilágosodásáról, mondván: ’A Beérkezett kiváló és önmagától tökéletesen megébredt . Tökéletes a tudásban és irányításban, a világegyetem ismerője, felülmúlhatatlan oktatója azoknak, akik készek okulni, tanára az emberi és isteni élőlényeknek, megvilágosodott, áldott’. Ezzel a szilárd hittel, mint egy alappillérrel, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez az első helyes minőség, amivel rendelkezik.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd rendelkezik várárokkal, amely mély is, széles is, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány rendelkezik szégyenérzettel. Szégyent érez, ha helytelenül cselekszik testével (még ha csak gondolatban teszi is ezt), helytelenül beszél, helytelenül gondolkodik. Szégyent érez, ha gonosz, tudatlan tettekre ragadtatja magát. Ezzel a szégyenérzettel, mint egy várárokkal, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez a második helyes minőség, amivel rendelkezik.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd rendelkezik egy azt körülvevő úttal, ami magas is, széles is, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány is rendelkezik az elővigyázatosság képességével. Elővigyázatos a helytelen testi cselekedetekből, helytelen beszédből, helytelen gondolkodásból származó szenvedéssel szemben. Gondosan ügyel arra, hogy ne kövessen el gonosz, helytelen tetteket. Ezzel az elővigyázatossággal, mint egy körülvevő úttal, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez a harmadik helyes minőség, amivel rendelkezik.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erődben sok fegyvert tartanak, mind nyilakat, mind hajító fegyvereket, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány képes arra, hogy tanuljon, képes felfogni, amit hallott, képes emlékezetében tartani, amit hallott. És amely tanítások csodálatosak az elején, csodálatosak a közepén, csodálatosak a végén és—mind tartalmukban, mind megfogalmazásukban—kifejezik azt a szent életet, ami teljesen befejezett és tiszta: ezeket a tanításokat gyakran hallgatják, megőrzik, megvitatják, felhalmozzák, megvizsgálják elméjükben, és saját belátásuk alapján saját szemléletükké teszik. Ezzel a tanulással, mint fegyverével, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez a negyedik helyes minőség, amivel rendelkezik.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erődben hatalmas hadsereg állomásozik: elefántok, katonák, lovasság, kocsihajtók, íjászok, zászlóvivők, beszállásolási tisztek, tartalékos katonák, híres hercegek, csaták hősei, gyalogság és rabszolgaság, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány fenntartja magában a kitartást a tudatlan elmebéli képességek elhagyásában, és fenntartja magában a kitartást a tudás elmebéli képességeinek elmélyítésében. Állhatatos, szilárd ebben az erőfeszítésben, nem tér ki a tudás fejlesztésének kötelessége elől. Ezzel a kitartással, mint hadseregével, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez az ötödik helyes minőség, amivel rendelkezik.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erődnek van egy kapuőre, aki bölcs, tapasztalt, okos, aki nem engedi be azokat, akiket nem ismer, de beengedi azokat, akiket ismer, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány is éber, minden részletre figyel és képes felidézni azokat a dolgokat, amik már rég megtörténtek, amik már rég elhangoztak. Ezzel az éberséggel, mint kapuőrrel, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez a hatodik helyes minőség, amivel rendelkezik.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd rendelkezik várfallal, amely magas és vastag, vakolattal teljesen beborított, azok védelmére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány képes tisztán látni. Felvértezett a tisztánlátás képességével, ami a cél eléréséhez vezet. Ez a tisztánlátás nemes, átható, a szenvedés végéhez vezető. A tisztánlátásnak ezzel a képességével, mint egy várfallal, a nemes tanítvány feladja azt, ami nem előrevivő, fejleszti azt, ami előrevivő, feladja azt, ami kifogásolható, fejleszti azt, ami kifogásolhatatlan, és tisztán gondoskodik magáról. Ez a hetedik helyes minőség, amivel rendelkezik.

Ez hát a hét helyes minőség, amivel rendelkezik.

—És melyik az a négy dzshána, az elme magasabb állapotai, amik biztosítják az örömteli tartózkodást az itt–és-mostban, és amikhez egy nemes tanítványnak tetszés szerint hozzá kell jutnia, nehézség nélkül, gond nélkül?

—Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd terjedelmes készletet raktároz fűből, fából és vízből, mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány teljesen visszavonulva az érzéki élvezetektől, elhagyva a nem üdvös dolgokat, belép az első dzshánába és ott marad. Elragadtatás és öröm születik a visszavonulásból, megragadott gondolatok és megtartott gondolatok által kísérve—a saját örömére, kényelmére és jólétére, és rátalálva a Megszabadulásra.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd terjedelmes készletet raktároz rizsből és árpából, mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány, a megragadott gondolatokat és a megtartott gondolatokat lecsendesítve, belép a második dzshánába és ott marad. Elragadtatás és öröm születik az összpontosításból; az összpontosított és belső biztonságban lévő, nyugodt tudat ébersége mentes a megragadott és megtartott gondolatoktól—a saját örömére, kényelmére és jólétére, és rátalálva a Megszabadulásra.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd terjedelmes készletet raktároz szezámból, mungóbabból és más babfélékből, mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány az elragadtatás elhalványításával, egykedvű marad, odafigyelő és tiszta tudatú, megtapasztalja magában ezt az örömteliséget. Belép a harmadik dzshánába, amiről azt mondják: „Örömteli életet él az, aki egykedvű és éber”, és ott marad—a saját örömére, kényelmére és jólétére, és rátalálva a Megszabadulásra.

Éppúgy, mint ahogyan egy határ menti királyi erőd terjedelmes készletet raktároz élvezeti élelmiszerekből: ghíből, friss vajból, olajból, mézből, melaszból és sóból, mindazok örömére, kényelmére és jólétére, akik benne tartózkodnak, és elrettentve azokat, akik kívülről támadják; ugyanígy egy nemes tanítvány, feladva korábbi örömöt és szenvedést, belép a negyedik dzshánába és ott marad, áthatva az éberség és egykedvűség tisztaságával—a saját örömére, kényelmére és jólétére, és rátalálva a Megszabadulásra.

Ez hát a négy dzshána, az elme magasabb állapotai, amik biztosítják az örömteli tartózkodást az itt–és-mostban, és amikhez egy nemes tanítványnak hozzá kell jutnia tetszés szerint, nehézség nélkül és gond nélkül.

—Amikor egy nemes tanítvány rendelkezik ezzel a hét helyes minőséggel, és tetszés szerint—nehézség nélkül és gond nélkül—hozzájut a négy dzshánához, az elme magasabb állapotaihoz, amik biztosítják az örömteli tartózkodást az itt–és-mostban, akkor azt mondjuk, hogy ezt a nemes tanítványt nem tudja legyőzni Mára, nem tudja legyőzni a Gonosz.