A Számok Szerinti Gyűtemény

Bala Sutta

9.5. Megszabadulás az ötféle félelemtől

—Négyféle erő létezik, ó szerzetesek. Melyik ez a négy? A bölcsesség, a tetterő, a feddhetetlen élet és az adakozás.

Mit jelent, szerzetesek, a bölcsesség? Vannak dolgok, amelyek ártalmasak, és ártalmasként tartják számon őket; üdvösek, és üdvösként tartják számon őket; kifogástalanok vagy kifogásolhatóak, és ekként tartják számon őket; sötétek vagy ragyogóak, és ekként tartják számon őket; nemes személyhez méltóak vagy méltatlanok, és ekként tartják számon őket—ha valaki tisztán látja ezeket a dolgokat, és helyesen vélekedik felőlük; ezt nevezik bölcsességnek.

Mit jelent, szerzetesek, a tetterő? Vannak dolgok, amelyek ártalmasak, kifogásolhatóak, sötétek, gyakorlásra alkalmatlanok, nemes személyhez méltatlanok, és ekként tartják számon őket—ha valaki fölkelti magában a vágyat, összeszedi minden erejét, és arra törekszik, hogy felhagyjon mindezzel (ezt nevezik tetterőnek). Vannak dolgok, amelyek üdvösek, kifogástalanok, ragyogóak, gyakorlásra alkalmasak, nemes személyhez méltóak, és ekként tartják őket számon—ha valaki fölkelti magában a vágyat, összeszedi minden erejét, és arra törekszik, hogy mindezt elérje; ezt nevezik tetterőnek.

Mit jelent, szerzetesek, a feddhetetlen élet? Ím, szerzetesek, a nemes tanítvány feddhetetlen tetteiben, feddhetetlen szavaiban, feddhetetlen gondolataiban. Ezt nevezik feddhetetlen életnek.

Mit jelent, szerzetesek, az adakozás? Adni négyféle dolgot lehet: ajándékot, barátságos beszédet, segítő tettet és egyenlőséget. Minden ajándék közül legnagyszerűbb a Dhamma ajándéka. Minden barátságos beszéd közül legnagyszerűbb a Dhamma átadása újra és újra, azoknak akik áhítják és figyelmesen hallgatják. Minden segítő tett közül legnagyszerűbb, ha valaki felébreszti, táplálja és megerősíti a kétkedő hitét; felébreszti, táplálja és megerősíti az erkölcstelen erényét; felébreszti, táplálja és megerősíti a fösvény nagylelkűségét; felébreszti, táplálja és megerősíti a tudatlan bölcsességét. Mindenfajta egyenlőség közül a legnagyszerűbb adomány, ha a folyamba-lépett egyenlő lesz a folyamba-lépettel; az egyszer-visszatérő egyenlő lesz az egyszer-visszatérővel; a vissza-nem-térő egyenlő lesz a vissza-nem-térővel; az arhat pedig egyenlő lesz az arhattal. Ím, szerzetesek, ez az adakozás.

Ez tehát a négyféle erő összefoglalása.

Nos, szerzetesek, az a nemes tanítvány, aki birtokában van eme négy erőnek, az már maga mögött hagyta az ötféle félelemet: az életvitelből fakadó félelmet, a szégyentől való félelmet, a közösség előtti megszégyenüléstől való félelmet, a halálfélelmet és a boldogtalan jövőtől való félelmet.

Az a nemes tanítvány, aki birtokában van (eme négy erőnek), így gondolkozik: „Nem félek az életvitelem miatt. Miért is kellene félnem miatta? Talán bizony nem vagyok birtokában a négy erőnek: bölcsességnek, tetterőnek, feddhetetlen életnek és adakozásnak? Ha valaki ostoba és lusta; tettei, szavai és gondolatai kifogásolhatóak—az ilyen embernek talán van félnivalója az életvitele miatt.”

„Nem félek a szégyentől, vagy a közösség előtti megszégyenüléstől, ahogyan a haláltól vagy a boldogtalan jövőtől sem félek. Miért is kellene félnem mindezektől? Talán bizony nem vagyok birtokában a négy erőnek: bölcsességnek, tetterőnek, feddhetetlen életnek és adakozásnak? Ha valaki ostoba és lusta; tettei, szavai és gondolatai kifogásolhatóak—az ilyen embernek talán van félnivalója mindezek miatt.”

Ennélfogva meg kellene értenetek, szerzetesek, hogy a nemes tanítvány, aki birtokában van a négy erőnek, már maga mögött hagyta az ötféle félelmet.