Khuddakanikāya

Itivuttaka

Metta Sutta

22. Jótettek

Így mondta a Beérkezett, az Arahat, tőle így hallottam:

„Szerzetesek, ne féljetek az érdemes cselekedetektől! Másként így mondhatnám: ami áldott, kívánatos, kellemes, kedves, nagyszerű—vagyis ami az érdem cselekedete. Ismerem ezeket, hosszú ideig cselekedtem érdemdús tetteket, hosszan tapasztaltam a kívánatos, kellemes, kedves, nagyszerű eredményeket. Hét évig fejlesztettem a tudatomban a jószándékot, aztán a kiterjedések és összehúzódások hét világkorszakának idején át nem tértem vissza erre a földre. Mikor egy világkorszak összehúzódott, az Áramló Sugárzás birodalmába mentem. Mikor egy világkorszak kiterjeszkedett, egy üres Brahma világban tűntem fel újra, ott én voltam a Nagy Brahma, a Győzhetetlen Hódító, Mindentlátó, az Erővel Bíró. Aztán harminchatszor voltam Szakka, az istenek uralkodója, több százszor voltam király, kerékforgató uralkodó, a Dhamma igazságos királya, a föld négy sarkának leigázója, tartós hatalmat gyakorolva a vidék felett, felruházva a hét kinccsel, nem is említve hányszor voltam helyi király/vezető. Az a gondolatom támadt: mely tetteim gyümölcse, eredménye ez, hogy ekkora erővel és hatalommal bírok? Aztán az a gondolatom támadt: ez háromféle tettem eredménye, hogy ekkora erővel és hatalommal bírok: úgymint adakozás, önuralom, megfékezés.”

Ez az értelme annak, mit a Beérkezett mondott. Erre való tekintettel mondta ezt:

Gyakoroljátok az érdem tetteit,
Hosszantartó boldogságot kaptok,
Fejlesszétek az adakozás
Az összhangban lévő élet,
A jószándék képességét

Ezzel a három dologgal,
mik fejlesztve örömet hoznak,
A bölcs a tiszta öröm világában
tűnik fel újra.

Ebben az értelemben mondta ezt a Beérkezett, ahogy tőle hallottam.