Khuddakanikāya

Itivuttaka

Pañcapubbanimitta Sutta

83. A dévák bátorítása

Így mondta a Beérkezett, az Arahat, tőle így hallottam:

„Mikor egy déva készül eltávozni a dévák társaságából, öt jel kíséri: virágfüzérei elhervadnak, a ruhája bepiszkolódik, izzad a hónalja, testén tompaság lesz úrrá, nincs többé öröme déva–ülésében. A dévák tudván arról, hogy ’Ez a déva-fiú távozni készül,’ három mondattal bátorítják őt: ’Indulj innen, Tiszteletreméltó Uram, a jó irányba. Jó irányba indulván érd el, mit elérni jó. Elérve mit elérni jó, légy abban jól megalapozott.”

Mikor ez elhangzott, egy bizonyos szerzetes azt mondta a Magasztosnak: „Mi az, uram, amit a dévák jó iránynak tartanak? Miről tartják azt, hogy elérni jó? Mit tartanak jó megalapozottságnak?”

„Az emberek világa az, szerzetesek, amit a dévák jó iránynak tartanak. Emberré lenni, elsajátítani azt a meggyőződést, melyet a Tathágata a Dhammában–és-Vinayában tanított: erről tartják a dévák, hogy jó elérni. Mikor a meggyőződés megalapozott valakiben, gyökeres, alapos és erős, le nem rombolhatja sem pap sem meditáló; sem déva, Mára vagy Brahmá; és senki más a világon: ez az, amit a dévák úgy neveznek, jól megalapozottá válni.”

Ez az értelme annak, mit a Beérkezett mondott. Erre való tekintettel mondta ezt:

Ha egy déva távozik
a déva-társak közül
élettartama véget ér,
három hang hangzik fel
—a dévák bátorítják őt.

’Indulj innen,
Tiszteletreméltó,
a jó irány felé,
az emberek
társaságába.
Emberi lénnyé ha válsz,
szerezd meg a meggyőződést
ami felülmúlhatatlan,
az Igaz Dhammában.
Meggyőződésed
a jól-mondott, Igaz Dhammában

legyen alapos,
gyökeres,
tartós,

—rombolhatatlan
amíg csak élsz.
Elkerülve
a testi rosszat
beszélt rosszat
gondolt rosszat,
és bármit ami romlott;
azt téve a testtel, mi előre visz,

és azt a beszéddel
és azt a szívvel határ nélkül,
szerzés nélkül,
majd—nagylelkűség által
alapozd meg érdemeid—

erősítve más halandókat
az Igaz Dhammában
és a szent életben.’

Ezzel az együttérzéssel a dévák—
mikor tudják, hogy egy déva eltávozik—
így bátorítják:
’Gyere vissza, déva,
újra és újra.’

Ebben az értelemben mondta ezt a Beérkezett, ahogy tőle hallottam.