Khuddakanikāya

Itivuttaka

Asubhānupassī Sutta

85. Három dolgot aki figyel

Így mondta a Beérkezett, az Arahat, tőle így hallottam:

„Maradjatok összeszedettek, szerzetesek, a test tisztátalansága tekintetében. Figyeljétek a ki—és belégzést jól megalapozottan, a bensőtökben. Maradjatok összeszedettek minden összetett dolog mulandósága tekintetében. Abban aki a test tisztátalanságát szemlélve időzik, a dolgok gyönyörteli tulajdonsága iránti szenvedély megszűnik. Aki a ki—és belégzésre figyel jól megalapozottan a bensőjében, számára nem léteznek bosszantó külső gondolatok és hajlamok. Aki a minden összetett dolog mulandóságát szemlélve időzik, elkerüli a nemtudást, tisztánlátás ébred benne.”

Ez az értelme annak, mit a Beérkezett mondott. Erre való tekintettel mondta ezt:

A test tisztátalan,
erre figyelj,
éberen
ki—és belélegezvén,
lásd
elcsendesülni a késztetéseket,

—folyton éberen—
Ő egy olyan szerzetes
aki helyesen lát.
Ezáltal ott megszabadul.

A közvetlen tudás mestere,
megbékélve,
ő egy bölcs,
elhagyta láncait.

Ebben az értelemben mondta ezt a Beérkezett, ahogy tőle hallottam.