Khuddakanikāya

Itivuttaka

Tevijja Sutta

99. Háromszoros tudású bráhmin

Így mondta a Beérkezett, az Arahat, tőle így hallottam:

„A Dhamma erejének mértéke alapján nevezek valakit háromszoros tudású bráhminnak, és nem a szöveg idézés és felmondás mértéke alapján. És hogyan nevezhető valaki háromszoros tudású bráhminnak a Dhamma erejének mértéke alapján, és nem a szöveg idézés és felmondás mértéke alapján?

„Mikor egy szerzetes felidézi sokrétű elmúlt életeit, azaz egy születést, kettőt, ötöt, tízet, tizenötöt, százat, ezret, százezret, sok világkorszak hosszú kozmikus összehúzódást, sok világkorszak hosszú kozmikus kiterjeszkedést, sok világkorszak hosszú kozmikus összehúzódást és kiterjeszkedést: ’Ez volt a nevem, ehhez a törzshöz tartoztam, így néztem ki. Ilyen ételt ettem, ilyen a fájdalmakat és örömöket éltem át, így ért véget az életem. Elhagyva ezt az állapotot ott tűntem fel újra. Az volt a nevem, ahhoz a törzshöz tartoztam, úgy néztem ki. Olyan ételt ettem, olyan fájdalmakat és örömöket éltem át, úgy ért véget az életem. Elhagyva azt az állapotot itt tűntem fel újra.’ Így idézi fel sokrétű előző életei minden módját és részletét.

„Ez az első tudás, amit elért. A nemtudás leromboltatott, tudás kélt; a sötétség leromboltatott, világosság kélt—ahogy azzal történik, aki szorgalmas, igyekvő és eltökélt.

„Aztán a szerzetes látja—isteni szeme révén, amely tiszta és meghaladja az emberi szemet—a lényeket elmúlni és újra feltűnni. És tudja, mikor a lények a cselekedeteiknek megfelelően alantasak és magasztosak, szépek és csúnyák, szerencsések és szerencsétlenek: ’A lények, akik helytelen viselkedéssel felruházottak, helytelen beszéddel felruházottak, helytelenül gondolkodással felruházottak, becsmérlik a nemes tanítványokat, rossz nézeteket vallanak és rossz nézetek befolyása alatt cselekednek—a test felbomlásával, a halál után nélkülöző helyzetben tűnnek fel újra, rossz helyeken, alacsonyabb birodalmakban, a pokolban. De azok a lények, akik helyes viselkedéssel felruházottak, helyes beszéddel felruházottak, helyes gondolkodással felruházottak, nem becsmérlik a nemes tanítványokat, helyes nézeteket vallanak és helyes nézetek befolyása alatt cselekszenek—a test felbomlásával, a halál után jó helyeken tűnnek fel újra, mennyei birodalomban.’ Így—isteni szeme révén, amely tiszta és meghaladja az emberi szemet—látja a lényeket elmúlni és újra feltűnni. És tudja, mikor a lények a cselekedeteiknek megfelelően alantasak és magasztosak, szépek és csúnyák, szerencsések és szerencsétlenek.

„Ez a második tudás melyet elért. A nemtudás leromboltatott, tudás kélt; a sötétség leromboltatott, világosság kélt—ahogy azzal történik, aki szorgalmas, igyekvő és eltökélt.

„Aztán a szerzetes—a mérgek megsemmisítésével—a méregmentes, felszabadult tudatosságot és felszabadult belátást elérve időzik, amit közvetlenül megismert és még ebben az életében megvalósította.

„Ez a harmadik tudás melyet elért. A nemtudás leromboltatott, tudás kélt; a sötétség leromboltatott; világosság kélt—ahogy azzal történik, aki szorgalmas, igyekvő és eltökélt.

„Így nevezhető valaki háromszoros tudású bráhminnak a Dhamma erejének mértéke alapján, és nem a szöveg idézés és felmondás mértéke alapján.” Ez az értelme annak, mit a Beérkezett mondott. Erre való tekintettel mondta ezt:

Ismeri előző létezéseit.
Látja az egeket és a bánat földjét,
a születések végét elérte,
a bölcs, ki a teljes tudás mestere.

E hármas tudás révén
Háromszoros tudású bráhminná vált.
Őt hívom háromszoros tudású embernek—
nem mást,
aki idézeteket hajt
és szövegeket mond fel.

Ebben az értelemben mondta ezt a Beérkezett, ahogy tőle hallottam.