A Témák Szerinti Gyűjtemény

Gotama Sutta

12.10. Gótama, a sákják nagy bölcse

„Ezután, szerzetesek, a következő gondolat jutott eszembe: Mi(lyen tényező) jelenléte okozza az elmúlás és halál létrejöttét? Mitől függ az elmúlás és halál? Miután, szerzetesek, teljes mértékben átgondoltam a kérdést, a következő belátás világosodott meg bennem: A születéssel jön létre az elmúlás és halál; az elmúlás és halál a születéstől függ. Ezt követően a következő gondolat jutott eszembe: Mi(lyen tényező) jelenléte okozza a születést? Mitől függ a születés?… létesülés… ragaszkodás… létszomj… érzések… érintkezés… hat tartomány… név és forma… tudat-mag…(kamma-)alakzatok?… Miután teljes mértékben átgondoltam a kérdést, a következő belátás világosodott meg bennem: A nem-tudás hozza létre a (kamma-)alakzatokat; a (kamma-)alakzatok a nem-tudástól függnek. És így tovább: a nem-tudástól függnek a (kamma-)alakzatok, a alakzatoktól függ a tudat-mag….Tehát így jön létre a szenvedés egész halmaza.”

„Keletkezik, keletkezik!”—Ennél a gondolatnál, szerzetesek, megjelent az előzőekben elmondottak tükrében egy látomás, tudás, megértés, fény.

Ezt követően, szerzetesek, ez a gondolat jelent meg bennem: Annak a tényezőnek a hiányában, ami az elmúlást és halált okozza, az elmúlás és halál sem jönne létre? Miután teljes mértékben átgondoltam a kérdést, a következő belátás világosodott meg bennem: A születés hiányában az elmúlás és halál sem jön létre: a születés megszüntetésével együtt jár az elmúlás és halál… létesülés… ragaszkodás… létszomj… érzések… érintkezés… hat tartomány… név és forma… tudat-mag… (kamma-)alakzatok létrejötte… a nem-tudás megszüntetésével együtt jár az alakzatok megszűnése… Így szűnik meg a szenvedés egész halmaza.”

„Megszűnik, megszűnik!” - Ennél a gondolatnál, szerzetesek, megjelent az előzőekben elmondottak tükrében egy látomás, tudás, megértés, fény.