A Témák Szerinti Gyűjtemény

Paccaya Sutta

12.20. Szükséges feltételek

Szávatthiban tartózkodván… „Szerzetesek, elmagyarázom nektek a függő keletkezés és a függéssel együtt keletkező jelenségeket. Hallgassatok és figyeljetek nagy körültekintéssel. Beszélek.”

„Ahogy mondod, urunk” válaszolták a szerzetesek. A Magasztos így szólt:

„Mi is a függő keletkezés? A születésből, mint szükséges feltételből, ered az öregség-halál. A Tathágata megjelenésétől vagy meg-nem-jelenésétől függetlenül, ez a tulajdonság fennáll—ez a Dhamma szabályszerűsége, ez a Dhamma rendszere, ez az ettől való függés. A Tathágata közvetlenül ráébred erre, túljut rajta. Közvetlenül ráébredve és túljutva rajta kinyilatkoztatja, tanítja, leírja, kifejti. Feltárja, elmagyarázza, egyszerűen érthetővé teszi mondván: „Lássátok”.

A születésből, mint szükséges feltételből ered az öregség-halál.

A létesülésből, mint szükséges, feltételből ered a születés…

A ragaszkodásból/fennmaradás iránti igény feltételből ered a létesülés…

A létszomjból, mint szükséges feltételből ered a ragaszkodásból/fennmaradás iránti igény…

Az érzetekből, mint szükséges feltételekből ered a létszomj…

Az érzékelésből, mint szükséges feltételből erednek az érzetek…

A hat tartomány, mint szükséges feltételből ered az érzékelés…

A név és formából, mint szükséges feltételből ered a hat tartomány…

A tudat-magból, mint szükséges feltételből ered a név és forma…

A késztetésekből, mint szükséges feltételből ered a tudat-mag

A nem-tudásból, mint szükséges feltételből, erednek a késztetések. A Tathágata megjelenésétől vagy meg-nem-jelenésétől függetlenül, ez a tulajdonság fennáll—ez a Dhamma szabályszerűsége, ez a Dhamma rendszere, ez az ettől való függés. A Tathágata közvetlenül ráébred erre, túljut rajta. Közvetlenül ráébredve és túljutva rajta kinyilatkoztatja, tanítja, leírja, kifejti. Feltárja, elmagyarázza, egyszerűen érthetővé tesz mondván: „Lássátok”. A nem-tudásból, mint szükséges feltételből, erednek a késztetések. Ami létezik, az ilyen módon a valóság, nem nem-valóság, nem más, mint aminek látszik, ezek a feltételei. Ezt nevezik függő keletkezésnek.

És mik a függéssel együtt keletkező jelenségek? Az öregség és halál egy, a függéssel együtt keletkező jelenség: ellentmondásos, összetett, függéssel együtt-járó, alárendelt a végnek, az elmúlásnak, az eltűnésnek, a megszűnésnek. A születés egy, a függéssel együtt keletkező jelenség…

A létesülés egy, a függéssel együtt keletkező jelenség…

A ragaszkodásból/fennmaradás iránti igény egy, a függéssel együtt keletkező jelenség…

A létszomj egy, a függéssel együtt keletkező jelenség…

Az érzetek a függéssel együtt keletkező jelenségek…

Az érzékelés egy, a függéssel együtt keletkező jelenség…

A hat tartomány a függéssel együtt keletkező jelenségek…

A tudat-mag egy, a függéssel együtt keletkező jelenség…

A késztetések a függéssel együtt keletkező jelenségek…

A nem-tudás egy, a függéssel együtt keletkező jelenség: ellentmondásos, összetett, függéssel együtt keletkező, alárendelt a végnek, az elmúlásnak, az eltűnésnek, a megszűnésnek. Ezeket hívják a függéssel együtt keletkező jelenségeknek.

Mikor a Magasztos tanítványa a megfelelő tisztánlátással látja a függő keletkezés és a függéssel együtt keletkezés jelenségeit, ahogy azok vannak, nem lesz lehetséges számára a múlt felé való fordulás, és azon ily módon való töprengés: „Léteztem a múltban? Nem léteztem a múltban? Mi voltam a múltban? Hogy voltam a múltban? Valami lévén, mi voltam a múltban?” sem a jövő felé való fordulás és azon ily módon való töprengés: „Leszek a jövőben? Nem leszek a jövőben? Mi leszek a jövőben? Hogy leszek a jövőben? Valami lévén, mi leszek a jövőben?” sem belsőleg megzavarodván a jelennel kapcsolatban ilyen formában való töprengés: „Létezem? Nem létezem? Mi vagyok? Hogy vagyok? Honnan jön ez a létező? Mitől függ [ez a lény]?” Ilyen dolgok nem lehetségesek. Miért nem? Mert a Magasztos tanítványa a megfelelő tisztánlátással látja a függő keletkezés és a függéssel együtt keletkezés jelenségeit, ahogy azok vannak.