A Témák Szerinti Gyűjtemény

Upanisā Sutta

12.23. Előfeltételek

Szávatthiban tartózkodván a Magasztos a következőket mondta:

—A szennyeződéseket az tudja megszüntetni, szerzetesek, aki tud és lát, azt mondom, és nem az, aki nem tud és nem lát. Mit kell tudni, mit kell látni ahhoz, hogy a szennyeződések megszűnése bekövetkezzen?

A formát, a forma keletkezését, a forma elmúlását.

Az érzeteket, az érzetek keletkezését, az érzetek elmúlását.

Az észleléseket, az észlelések keletkezését, az észlelések elmúlását.

A késztetéseket, a késztetések keletkezését, a késztetések elmúlását.

A tudatosságot, a tudatosság keletkezését, a tudatosság elmúlását.

Ha valaki tudja és látja mindezt, szerzetesek, annál a szennyeződések megszűnése bekövetkezik.

A megszűnés ismerete—a megszűnés tekintetében—rendelkezik előfeltétellel. Azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a megszűnés ismeretének előfeltétele?

A megszabadulás a válasz.

A megszabadulás, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a megszabadulás előfeltétele?

A vágytalanság a válasz.

A vágytalanság, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a vágytalanság előfeltétele?

Az elfordulás a válasz.

Az elfordulás, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az elfordulás előfeltétele?

Olyannak tudni és látni a dolgokat, amilyenek azok valójában a válasz.

Ahhoz, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában szintén szükséges előfeltétel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az előfeltétele annak, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában?

Az összpontosítás a válasz.

Az összpontosítás szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az összpontosítás előfeltétele?

A boldogság a válasz.

A boldogság, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a boldogság előfeltétele?

A nyugalom a válasz.

A nyugalom, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a nyugalom előfeltétele?

Az öröm a válasz.

Az öröm, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi az öröm előfeltétele?

A derű a válasz.

A derű, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a derű előfeltétele?

A bizalom a válasz.

A bizalom, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a bizalom előfeltétele?

A szenvedés a válasz.

A szenvedés, szerzetesek, szintén rendelkezik előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözi az előfeltételt. És mi a szenvedés előfeltétele?

A születés a válasz.

És mi az előfeltétele a születésnek? A létesülés a válasz.

És mi az előfeltétele a létesülésnek? A kötődés a válasz.

És mi az előfeltétele a kötődésnek? A szomj a válasz.

És mi az előfeltétele a szomjnak? Az érzet a válasz.

És mi az előfeltétele az érzetnek? Az érintkezés a válasz.

És mi az előfeltétele az érintkezésnek? A hat érzékelési terület a válasz.

És mi az előfeltétele a hat érzékelési területnek? A név–és-forma a válasz.

És mi az előfeltétele a név–és-formának? A tudatosság a válasz.

És mi az előfeltétele a tudatosságnak? A késztetések a válasz.

A késztetések, szerzetesek, szintén rendelkeznek előfeltétellel, azt mondom, nem nélkülözik az előfeltételt. És mi a késztetések előfeltétele?

A nemtudás a válasz.

Így hát, szerzetesek, a nemtudás az előfeltétele a késztetéseknek, a késztetések az előfeltételei a tudatosságnak, a tudatosság az előfeltétele a név–és-formának, a név–és-forma az előfeltétele a hat érzékelési területnek, a hat érzékelési terület az előfeltétele az érintkezésnek, az érintkezés az előfeltétele az érzetnek, az érzet az előfeltétele a szomjnak, a szomj az előfeltétele a kötődésnek, a kötődés az előfeltétele a létesülésnek, a létesülés az előfeltétele a születésnek, a születés az előfeltétele a szenvedésnek, a szenvedés az előfeltétele a bizalomnak, a bizalom az előfeltétele az derűnek, a derű az előfeltétele az örömnek, az öröm az előfeltétele a nyugalomnak, a nyugalom az előfeltétele a boldogságnak, a boldogság az előfeltétele az összpontosításnak, az összpontosítás az előfeltétele annak, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában, az, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában az előfeltétele az elfordulásnak, az elfordulás az előfeltétele a vágytalanságnak, a vágytalanság az előfeltétele a megszabadulásnak, és a megszabadulás az előfeltétele a szennyeződések megszüntetésének.

Úgy, szerzetesek, ahogy az eső eláraszt egy hegycsúcsot, a víz lefolyik a lejtőn, és megtölti a hasadékokat, víznyelőket és öblöket; ezek megtöltődvén megtöltik a medencéket; ezek megtöltődvén megtöltik a tavacskákat; ezek megtöltődvén megtöltik a patakokat; ezek megtöltődvén megtöltik a folyókat; és a folyók megtöltődvén megtöltik a hatalmas óceánokat—ugyanígy a nemtudás az előfeltétele a késztetéseknek, a késztetések az előfeltételei a tudatosságnak, a tudatosság az előfeltétele a név–és-formának, a név–és-forma az előfeltétele a hat érzékelési területnek, a hat érzékelési terület az előfeltétele az érintkezésnek, az érintkezés az előfeltétele az érzetnek, az érzet az előfeltétele a szomjnak, a szomj az előfeltétele a kötődésnek, a kötődés az előfeltétele a létesülésnek, a létesülés az előfeltétele a születésnek, a születés az előfeltétele a szenvedésnek, a szenvedés az előfeltétele a bizalomnak, a bizalom az előfeltétele a derűnek, a derű az előfeltétele az örömnek, az öröm az előfeltétele a nyugalomnak, a nyugalom az előfeltétele a boldogságnak, a boldogság az előfeltétele az összpontosításnak, az összpontosítás az előfeltétele annak, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában, az, hogy olyannak tudhassuk és láthassuk a dolgokat, amilyenek azok valójában az előfeltétele az elfordulásnak, az elfordulás az előfeltétele a vágytalanságnak, a vágytalanság az előfeltétele a megszabadulásnak, és a megszabadulás az előfeltétele a szennyeződések megszüntetésének.