A Témák Szerinti Gyűjtemény

Aniccaṃ Sutta

22.12. Állandótlan

Így hallottam. Szávatthiban… Ott a Magasztos így szólt:

—Szerzetesek, a forma állandótlan, az érzet állandótlan, az észlelés állandótlan, a késztetések állandótlanok, a tudat állandótlan. Szerzetesek, így látva a tanult nemes tanítvány elfordulást tapasztal a formától, elfordulást az érzettől, elfordulást az észleléstől, elfordulást a késztetésektől, elfordulást a tudattól. Elfordulást tapasztalva szenvtelen lesz. A szenvtelenségből fakadóan [tudata] megszabadul. Mikor megszabadult, megjelenik [benne] a tudás: megszabadult. Megérti: a születést elpusztította, a szent életet leélte, megtette, mit meg kell, nem maradt semmi több e létállapotra.