A Témák Szerinti Gyűjtemény

Dukkha Sutta

22.13. Szenvedés

Szávatthiban.

—Szerzetesek, a forma szenvedés, az érzet szenvedés, az észlelés szenvedés, a késztetések szenvedés, a tudat szenvedés. Így látva, a tanult nemes tanítvány elfordulást tapasztal a formától, elfordulást az érzettől, elfordulást az észleléstől, elfordulást a késztetésektől, elfordulást a tudattól. Elfordulást tapasztalva szenvtelen lesz. A szenvtelenségből fakadóan [tudata] megszabadul. Mikor megszabadult, megjelenik [benne] a tudás: megszabadult. Megérti: a születést elpusztította, a szent életet leélte, megtette, mit meg kell, nem maradt semmi több e létállapotra.