A Témák Szerinti Gyűjtemény

Samādhi Sutta

22.5. Összeszedettség

Így hallottam. Szávatthiban… Ott a Magasztos ezt mondta:

—Szerzetesek, fejlesszétek ki az összeszedettséget. A szerzetes, aki összeszedett megérti a dolgokat úgy, ahogyan azok valójában vannak.

És mit ért meg úgy, ahogyan az valójában van? A forma megjelenését és eltűnését, az érzet megjelenését és eltűnését, az észlelés megjelenését és eltűnését, a késztetések megjelenését és eltűnését, a tudat megjelenését és eltűnését.

És micsoda a forma megjelenése, szerzetesek? Micsoda az érzet megjelenése, szerzetesek? Micsoda az észlelés megjelenése, szerzetesek? Micsoda a késztetések megjelenése, szerzetesek? Micsoda a tudat megjelenése, szerzetesek?

Szerzetesek, íme az ember élvezetet keres, fogadja, ragaszkodik hozzá. És miben keres élvezetet, mit fogad, mihez ragaszkodik? Az ember élvezetet keres a formában, fogadja és ragaszkodik hozzá. Ennek következtében élvezet jelenik meg. Élvezet a formában ragaszkodás. A ragaszkodás függvényében létezés [jön létre], a létezés függvényében születés, a születés függvényében öregség és halál, bánat, panasz, fájdalom, kellemetlenség és nyomorultság jön létre. Ilyen a szenvedés egészének megjelenése.

Az ember élvezetet keres az érzetben… az észlelésben… a késztetésekben… a tudatban, fogadja és ragaszkodik hozzá. Ennek következtében élvezet jelenik meg. … Ilyen a szenvedés egészének megjelenése.

Szerzetesek, ez a forma eredete, az érzet eredete, az észlelés eredete, a késztetések eredete, a tudat eredete. Szerzetesek, és micsoda a forma elmúlása? Micsoda az érzet elmúlása? Micsoda az észlelés elmúlása? Micsoda a késztetések elmúlása? Micsoda a tudat elmúlása?

Szerzetesek, íme az ember nem keres élvezetet, nem fogadja, nem ragaszkodik hozzá. És miben nem keres élvezetet, mit nem fogad, mihez nem ragaszkodik? Az ember nem keres élvezetet a formában, nem fogadja és nem ragaszkodik hozzá. Ennek következtében az élvezet a formában megszűnik. Az élvezet megszűnéséből következik a ragaszkodás megszűnése, a ragaszkodás megszűnésével a létezés megszűnése… Ilyen a szenvedés egészének a megszűnése.

Az ember nem keres élvezetet az érzetben… az észlelésben… a késztetésekben… a tudatban, nem fogadja és nem ragaszkodik hozzá. Ennek következtében az élvezet a tudatban megszűnik… Ilyen a szenvedés egészének a megszűnése.

Szerzetesek, ez a forma elmúlása, ez az érzet elmúlása, ez az észlelés elmúlása, ez a késztetések elmúlása, ez a tudat elmúlása.