A Témák Szerinti Gyűjtemény

Āditta Sutta

22.61. Lángolás

Szávatthíban.

„Bhikkhuk, lángban áll a forma, lángban áll az érzet, lángban áll a tapasztalat, lángban állnak a késztetések, lángban áll a tudatosság. Látva ezt, bhikkhuk, az útmutatásban részesült nemes tanítvány ezért hirtelen elfordul a formától, elfordul az érzetektől, elfordul a tapasztalatoktól, elfordul a késztetésektől és elfordul a tudatosságtól. Elfordulása következtében szenvedély nélkülivé válik. Szenvedély nélküliségén keresztül (a tudata) megszabadul. Amikor az megszabadult, akkor megjelenik az „ez a szabadság!” tudása. Megértette: a születést megszüntette, a szent életet megélte, amit meg kellett tennie, megtette, semmi nincs, amiért léteznie kellene.

[Egyszer a Magasztos] Srávasztíban tartózkodott…egész odáig, hogy: „Szerzetesek! Lángban áll a forma, lángban áll az érzet, lángban áll a tapasztalás, lángban állnak a késztetések és lángban áll a tudatosság. Szerzetesek! A bölcs tanítvány, aki ezeket ekképp felismerte, ezért elfordul a formától, elfordul az érzettől, elfordul a tapasztalástól, a késztetéstől és a tudatosságtól. Elfordulása okán szenvedélytől mentes lesz, szenvedélytől mentessége okán megszabadul. Megszabadulása után tudatában lesz, hogy szabaddá vált, tudja, hogy a születés(re késztető erőket) kimerítette, az erkölcsös életet felépítette, amit el kellett végeznie, elvégezte, nincs semmi, ami miatt később (újra) léteznie kellene.”