A Témák Szerinti Gyűjtemény

Upādā-paritassanā Sutta

22.7. Ragaszkodásból fakadó zaklatottság (1)

Szávatthiban.

—Szerzetesek, megtanítom nektek a ragaszkodásból fakadó zaklatottságot és a nem ragaszkodásból fakadó nem zaklatottságot. Hallgassatok és figyeljetek jól, beszélni fogok.

—Igen, tisztelendő úr - válaszoltak a szerzetesek. A Magasztos így szólt:

—Szerzetesek, hogyan létezik ragaszkodásból fakadó zaklatottság? Szerzetesek, íme a tanulatlan világi, aki nem ismerője a nemes embereknek, járatlan és képzetlen a tanításukban, aki nem ismerője a fensőbbrendű személyeknek, járatlan és képzetlen a tanításukban, a formát énnek tekinti, vagy az ént a forma birtokosának, vagy a formát az énben levőnek, vagy az ént a formában levőnek. Formája változik és alakul. A forma változásával és alakulásával tudata elmerül a forma változásában. A zaklatottság és a forma változásában elmerült tudatállapotból születő együttes továbbra is megszállja tudatát. Mivel tudata megszállott, ezért megrettent, elgyötört, aggódó, és a ragaszkodásból fakadóan zaklatott lesz.

Az érzetet tekinti énnek … az észlelést tekinti énnek … a készetetéseket tekinti énnek … a tudatot tekinti énnek, vagy az ént a tudat birtokosának, vagy a tudatot az énben levőnek, vagy az ént a tudatban levőnek. Tudata változik és alakul. A tudat változásával és alakulásával tudata elmerül a tudat változásában. A zaklatottság és a tudat változásában elmerült tudatállapotból születő együttes továbbra is megszállja tudatát. Mivel tudata megszállott, ezért megrettent, elgyötört, aggódó, és a ragaszkodásból fakadóan zaklatott lesz.

Szerzetesek, ilyen módon létezik a ragaszkodásból fakadó zaklatottság.

Szerzetesek, hogyan létezik a nem ragaszkodásból fakadó nem zaklatottság? Szerzetesek, íme a tanult nemes tanítvány, aki ismerőe a nemes embereknek, jártas és képzett a tanításukban, aki ismerője a fensőbbrendű személyeknek, jártas és képzett a tanításukban, a formát nem tekinti énnek, vagy az ént a forma birtokosának, vagy a formát az énben levőnek, vagy az ént a formában levőnek. Formája változik és alakul. A forma változásának és alakulásának ellenére tudata nem merül el a forma változásában. Zaklatottság és a forma változásából születő tudatállapot együttese nem tartja megszállottan tudatát. Mivel tudata nem megszállott, ezért nem megrettent, nem elgyötört, nem aggódó, és a nem ragaszkodásból fakadóan nem lesz zaklatott.

Az érzetet nem tekinti énnek … az észlelést nem tekinti énnek … a késztetéseket nem tekinti énnek … a tudatot nem tekinti énnek, vagy az ént a tudat birtokosának, vagy a tudatot az énben levőnek, vagy az ént a tudatban levőnek. Tudata változik és alakul. A tudat változásának és alakulásának ellenére tudata nem merül el a tudat változásában. Zaklatottság és a tudat változásából születő tudatállapot együttese nem tartja megszállottan tudatát. Mivel tudata nem megszállott, ezért nem megrettent, nem elgyötört, nem aggódó, és a nem ragaszkodásból fakadóan nem lesz zaklatott.

Szerzetesek, ilyen módon létezik a nem ragaszkodásból fakadó nem zaklatottság.