A Témák Szerinti Gyűjtemény

Cālā Sutta

5.6. Csálá

Szávatthiban. Aztán reggel Csálá, a bhikkhuni felöltözött… leült egy fa tövébe az egész napos elmélkedéshez.

Ekkor Mára feltűnt Csálá, a bhikkhuni előtt és ezt mondta neki: „Mit nem helyeselsz, bhikkhuni?”

„Nem helyeslem a születést, barátom.”

[Mára:]

„Miért nem helyesled a születést?
Aki egyszer megszületik, élvezi az érzéki örömöket.
Ki győzött meg erről:
’Bikkhuni, ne érts egyet a születéssel’?”

[Csálá:]

„Annak, aki születik, ott a halál.
Ha valaki születik, találkozik a szenvedéssel:
Kötelékek, gyilkosság, megpróbáltatások—
Ennél fogva nem érthet valaki egyet a születéssel.

A Buddha a Dhammát tanította,
A születés meghaladását.
Minden szenvedés elhagyása végett
Ő nyugtatott meg az igazságban.

Ami azokat a lényeket illeti, kik formák között utaznak,
És azokat, akik a formanélküliségben időznek,
Meg nem értvén az elszakadást,
Újra megújult létezésbe kerülnek.”

Ekkor Mára, a Gonosz rájött: „Csálá, a bhikkhuni ismer engem”, így szomorúan és csalódottan rögvest eltűnt.