A Témák Szerinti Gyűjtemény

Selā Sutta

5.9. Szélá

Szávatthiban. Akkor reggel Szélá, a bhikkhuni felöltözött… leült egy fa tövébe az egész napos elmélkedéshez.

Ekkor Mára, a Gonosz fel akarván ébreszteni benne a félelmet, zaklatottságot és rettegést, azt óhajtván, hogy eltávolodjék az összpontosítástól, feltűnt előtte, és egy versben szólította meg őt:

„Ki teremtette ezt a bábut?
Ki a készítője a bábunak?
Hol keletkezett a bábu?
Hol szűnik meg a bábu?”

Ekkor ez jutott eszébe Szélának, a bhikkhuninak: „Ki ez… Ez Mára, a Gonosz…, hogy eltávolodjam az összpontosítástól.”

Ekkor a bhikkhuni, megértvén „Ez Mára, a Gonosz” így válaszolt neki egy versben:

„A bábu nem magától keletkezett,
És a szenvedést sem más teremtette.
Az ok függvényeként jött létre:
Az ok megszüntetésével fog megszűnni.

Ahogy a magot a földbe vetik,
Egy tényező-páron múlik növekedése,
A talaj táplálékát
És a nyirkosságot kívánja:

Ugyanígy az összetevők és az elemek
És az érzékelés kapcsolatának e hat alapja
Októl függően keletkeztek—
Az ok megszüntetésével megszűnnek ők is.”

Ekkor Mára, a Gonosz rájött: „Szélá, a bhikkhuni ismer engem”, így szomorúan és csalódottan rögvest eltűnt.