A Témák Szerinti Gyűjtemény

Indakhīla Sutta

56.39. Az Indra-oszlop

—Szerzetesek, azok a remeték vagy brahminok, akik nem értik meg a maga teljességében, úgy amint van: „Ez a szenvedés.” „Ez a szenvedés oka.” „Ez a szenvedés megszűnése.” „Ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út.” -, [mindig] más remete vagy brahmin arcára tekintenek, azt gondolván: „Ez a kivételes ember bizonyosan birtokolja a teljes [mindent átható] tudást, tisztánlátást.”

Olyan ez [a szemlélet], szerzetesek, mint a sima földre hullott könnyű gyapjúpihe vagy a kapokfa pihéje, melybe belekap a szél. A keleti szél nyugat felé sodorja; a nyugati szél kelet felé sodorja; az északi szél dél felé sodorja; a déli szél észak felé sodorja. Mi ennek az oka? Az, hogy a pihe könnyű.

Épp így, szerzetesek, azok a remeték vagy brahminok, akik nem értik meg a maga teljességében, úgy amint van: „Ez a szenvedés.” „Ez a szenvedés oka.” „Ez a szenvedés megszűnése.” „Ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út.” -, [mindig] más remete vagy brahmin arcára tekintenek, azt gondolván: „Ez a kivételes ember bizonyosan birtokolja a teljes [mindent átható] tudást, tisztánlátást.” Mi ennek az oka? Az, hogy nem látták át a Négy Nemes Igazságot.

Hanem, szerzetesek, azok a remeték vagy brahminok, akik megértik a maga teljességében, úgy amint van: „Ez a szenvedés.” „Ez a szenvedés oka.” „Ez a szenvedés megszűnése.” „Ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út.” -, nem tekintenek más remete vagy brahmin arcára, azt gondolván: „Ez a kivételes ember bizonyosan birtokolja a teljes [mindent átható] tudást, tisztánlátást.”

Olyan ez [a szemlélet], szerzetesek, mint a vasoszlop vagy Indra-oszlop, melynek mély alapot ástak, melyet erősen bevertek: mozdíthatatlan és szilárd. Jöjjön bármily heves szélroham—mindegy, hogy keletről, nyugatról, északról vagy délről—az oszlop nem rázkódik, nem remeg, meg nem inog. Mi ennek az oka? Az, hogy az oszlopnak mély alapot ástak, az oszlopot erősen beverték.

Épp így, szerzetesek, azok a remeték vagy brahminok, akik megértik a maga teljességében, úgy amint van: „Ez a szenvedés.” „Ez a szenvedés oka.” „Ez a szenvedés megszűnése.” „Ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út.” -, nem tekintenek más remete vagy brahmin arcára, azt gondolván: „Ez a kivételes ember bizonyosan birtokolja a teljes [mindent átható] tudást, tisztánlátást.” Mi ennek az oka? Az, szerzetesek, hogy teljes egészében átlátták a Négy Nemes Igazságot. Mi ez a négy igazság? A szenvedés nemes igazsága; a szenvedés okának nemes igazsága; a szenvedés megszűnésének nemes igazsága; a szenvedés megszűnéséhez vezető út nemes igazsága.

Ezért hát, szerzetesek, erőfeszítést kell tennetek, hogy megértsétek: „Ez a szenvedés.” Erőfeszítést kell tennetek, hogy megértsétek: „Ez a szenvedés oka.” Erőfeszítést kell tennetek, hogy megértsétek: „Ez a szenvedés megszűnése.” Erőfeszítést kell tennetek, hogy megértsétek: „Ez a szenvedés megszűnéséhez vezető út.”