Aṅguttara Nikāya

11.5. Penyebab Terdekat (3)

Di sana Yang Mulia Ānanda berkata kepada para bhikkhu:

[Identik dengan 11:3, tetapi dibabarkan oleh Ānanda.]