Aṅguttara Nikāya

4.7. Mereka Menghias

“Para bhikkhu, empat jenis orang ini yang kompeten, disiplin percaya-diri, terpelajar, ahli dalam Dhamma, berlatih sesuai Dhamma, menghias Saṅgha. Apakah empat ini?

(1) “Seorang bhikkhu yang kompeten, disiplin, percaya-diri, terpelajar, ahli dalam Dhamma, berlatih sesuai Dhamma, menghias Saṅgha. (2) Seorang bhikkhunī yang kompeten … (3) Seorang umat awam laki-laki yang kompeten … (4) Seorang umat awam perempuan yang kompeten, disiplin, percaya-diri, terpelajar, ahli dalam Dhamma, berlatih sesuai Dhamma, menghias Saṅgha.

“Para bhikkhu, keempat jenis orang ini yang kompeten, disiplin, percaya-diri, terpelajar, ahli dalam Dhamma, berlatih sesuai Dhamma, menghias Saṅgha.

Seorang yang kompeten dan percaya-diri,
terpelajar, seorang ahli dalam Dhamma,
berlatih sesuai Dhamma,
disebut sebuah hiasan Saṅgha.

Seorang bhikkhu yang sempurna dalam moralitas,
seorang bhikkhunī yang terpelajar,
seorang umat awam laki-laki yang memiliki keyakinan,
seorang umat awam perempuan yang memiliki keyakinan;
mereka ini adalah orang-orang yang menghias Saṅgha;
mereka ini adalah hiasan Saṅgha.