Aṅguttara Nikāya

7.12. Kecenderungan Tersembunyi (2)

“Para bhikkhu, kehidupan spiritual dijalani untuk meninggalkan dan melenyapkan tujuh kecenderungan tersembunyi. Apakah tujuh ini? Kecenderungan tersembunyi pada nafsu indriawi, kecenderungan tersembunyi pada penolakan, kecenderungan tersembunyi pada pandangan, kecenderungan tersembunyi pada keragu-raguan, kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan, kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap penjelmaan, dan kecenderungan tersembunyi pada ketidak-tahuan. kehidupan spiritual dijalani untuk meninggalkan dan melenyapkan ketujuh kecenderungan tersembunyi ini.

“Ketika seorang bhikkhu telah meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu indriawi, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya sehingga tidak muncul kembali di masa depan; ketika ia telah meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada penolakan … kecenderungan tersembunyi pada pandangan … kecenderungan tersembunyi pada keragu-raguan … kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan … kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap penjelmaan … dan kecenderungan tersembunyi pada ketidak-tahuan, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya sehingga tidak muncul kembali di masa depan, maka ia disebut sebagai seorang bhikkhu yang tanpa kecenderungan tersembunyi, telah melepaskan belenggu, dan dengan sepenuhnya menerobos keangkuhan, ia telah mengakhiri penderitaan.”