Aṅguttara Nikāya

7.30. Kegagalan

“Para bhikkhu, ada tujuh kegagalan seorang umat awam ini. Apakah tujuh ini? … [seperti pada 7:29] … Para bhikkhu, ada tujuh keberhasilan seorang umat awam ini. Apakah tujuh ini? … [seperti pada 7:29] … Ini adalah ketujuh keberhasilan seorang umat awam itu.”