Aṅguttara Nikāya

7.87. Seorang Brahmana

“Para bhikkhu, adalah dengan menghalau [tujuh hal] maka seseorang adalah seorang brahmana …”