Aṅguttara Nikāya

7.88. Seorang Terpelajar

“Para bhikkhu, adalah dengan menghanyutkan [tujuh hal] maka seseorang adalah seorang terpelajar …”