Aṅguttara Nikāya

7.91. Seorang Yang Mulia

“Para bhikkhu, adalah dengan membinasakan-musuh [tujuh hal] maka seseorang adalah seorang yang mulia …”