Aṅguttara Nikāya

7.92. Seorang Arahant

“Para bhikkhu, adalah dengan berjauhan [dari tujuh hal] maka seseorang adalah seorang Arahant. Apakah tujuh ini? Pandangan eksistensi-diri telah menjauh; keragu-raguan telah menjauh; genggaman keliru pada perilaku dan upacara telah menjauh; nafsu telah menjauh; kebencian telah menjauh; delusi telah menjauh; keangkuhan telah menjauh. Adalah dengan berjauhan [dari ketujuh hal ini] maka seseorang adalah seorang Arahant.