Aṅguttara Nikāya

9.28. Permusuhan (2)

[Identik dengan 9:27, tetapi dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu.]