Aṅguttara Nikāya

9.50. Aspek Tertentu

“Dikatakan, teman, ‘nibbāna dalam aspek tertentu, nibbāna dalam aspek tertentu.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:47]