Aṅguttara Nikāya

9.54. Tanpa-kematian (1)

“Dikatakan, teman, ‘tanpa-kematian, tanpa-kematian.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]