Aṅguttara Nikāya

9.55. Tanpa-kematian (2)

“Dikatakan, teman, ‘seorang yang telah mencapai tanpa-kematian, seorang yang telah mencapai tanpa-kematian.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]