Aṅguttara Nikāya

9.56. Tanpa-ketakutan (1)

“Dikatakan, teman, ‘tanpa-ketakutan, tanpa-ketakutan.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]