Aṅguttara Nikāya

9.57. Tanpa-ketakutan (2)

“Dikatakan, teman, ‘seorang yang telah mencapai tanpa-ketakutan, seorang yang telah mencapai tanpa-ketakutan.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]