Aṅguttara Nikāya

9.58. Ketenangan (1)

“Dikatakan, teman, ‘ketenangan, ketenangan.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]