Aṅguttara Nikāya

9.59. Ketenangan (2)

“Dikatakan, teman, ‘ketenangan bertahap, ketenangan bertahap.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]