Aṅguttara Nikāya

9.60. Pelenyapan

“Dikatakan, teman, ‘pelenyapan, pelenyapan.’ …”

[Dijelaskan seperti pada 9:52.]