Aṅguttara Nikāya

9.65. Kenikmatan Indria

“Para bhikkhu, ada lima objek kenikmatan indria ini. Apakah lima ini? Bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata yang diinginkan, disukai, menyenangkan, terhubung dengan kenikmatan indria, menggoda; suara-suara yang dikenali oleh telinga … bau-bauan yang dikenali oleh hidung … rasa kecapan yang dikenali oleh lidah … objek-objek sentuhan yang dikenali oleh badan yang diinginkan, disukai, menyenangkan, terhubung dengan kenikmatan indria, menggoda. Ini adalah kelima objek kenikmatan indria itu … Keempat penegakan perhatian ini harus dikembangkan untuk meninggalkan kelima objek kenikmatan indria ini.”