Aṅguttara Nikāya

9.84–92. Rintangan, dan seterusnya

[Paralel dengan 9:64–9:72, tetapi diformulasikan melalui empat landasan kekuatan batin.]